RSZ: nieuwe voorwaarde voor arbeidsduurvermindering

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 13/12/2023 - 09:47
Laatste update: 13/12/2023 - 09:50

Werkgevers die vrijwillig een collectieve arbeidsduurvermindering invoeren kunnen een vermindering van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid genieten als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Er zou een nieuwe voorwaarde worden toegevoegd voor deeltijdse werknemers.

Die wijziging staat in een ontwerp van programmawet (de wet is nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen).

Nieuwe voorwaarde voor deeltijdse werknemers

Als je de arbeidstijd collectief en vrijwillig verlaagt tot minder dan gemiddeld 38 uur per week kom je in aanmerking voor een vermindering van de RSZ-bijdragen die je verschuldigd bent voor werknemers waarop de arbeidsduurvermindering van toepassing is.

De volgende werknemers openen het recht op die RSZ-vermindering:

  • de betrokken voltijdse werknemers ;
  • de betrokken deeltijdse werknemers die hun arbeidsstelsel behouden - hun werkrooster blijft m.a.w. ongewijzigd - maar voor wie de arbeidsduurvermindering een impact heeft op hun loon.

Voorbeeld: je brengt de arbeidsduur van 38 uur per week terug tot 36 uur per week.

Een halftijdse werknemer (19 uur per week) die ondanks de arbeidsduurvermindering zijn arbeidsstelsel van 19 uur per week behoudt opent het recht op de RSZ-vermindering. Dat is niet het geval voor een halftijdse werknemer (19 uur per week) die als gevolg van de arbeidsduurvermindering onderworpen is aan een stelsel van 18 uur per week.

Voor deeltijdse werknemers zou een nieuwe voorwaarde worden toegevoegd: hun normale gemiddelde wekelijkse arbeidstijd mag niet minder dan 28 uur bedragen.

Die nieuwe voorwaarde zou gelden voor arbeidsduurverminderingen ingevoerd vanaf 1 november 2023.

 

Bron: Ontwerp van programmawet Doc 55/3697, artikelen 90 en 91

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.