Provisie vakantiegeld 2022

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 04/02/2022 - 15:38
Laatste update: 04/02/2022 - 15:41

De bedragen van de voorzieningen voor vakantiegeld 2022 die in de balansen op 31 december 2021 werden geboekt en die als beroepskosten kunnen worden aanvaard zijn definitief bekend.

De voorzieningen voor het vakantiegeld 2022 worden als beroepskosten aanvaard in de mate dat zij niet meer bedragen dan:

  • 18,20 % van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2021 zijn toegekend aan bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers genieten, verminderd met het aanvullend vakantiegeld dat in 2021 is toegekend (1). Er moet enkel rekening worden gehouden met de normale en periodieke bezoldigingen, met uitsluiting van het vakantiegeld en de eindejaarspremie;
  • 10,27 % van 108/100 van de lonen die in 2021 zijn toegekend aan arbeiders en leerlingen die het voordeel van diezelfde wetgeving genieten.

(1) Het betreft het vakantiegeld voor de dagen waarop bedienden aanvullende vakantie hebben genomen omdat zij bij aanvang of hervatting van de activiteit nog geen recht hadden op gewone vakantie. Dat aanvullende vakantiegeld stemt overeen met het gewone loon voor de genomen dagen aanvullende vakantie en wordt gefinancierd door een voorafname op het wettelijk dubbel vakantiegeld van het volgende jaar.

Flexiloon en flexivakantiegeld

Het flexiloon en het flexivakantiegeld dat in 2021 werd toegekend aan flexi-jobwerknemers wordt niet opgenomen in de berekeningsgrondslag. De werkgever moet immers het flexivakantiegeld samen met het flexiloon uitbetalen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.