PC 323: Ontslag van een conciërge, wat met de woning?

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 20/06/2022 - 09:45
Laatste update: 20/06/2022 - 09:47

De terbeschikkingstelling van een woning is een voordeel dat onlosmakelijk verbonden is met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Eindigt de arbeidsovereenkomst, dan zou dus ook het recht op bewoning onmiddellijk moeten stoppen. Opgelet, want in het PC 323 is dit niet het geval!

Wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Het uitgangspunt is dat uw concierge gedurende 3 maanden de tijd heeft om op zoek te gaan naar een nieuwe woning.

Wij onderscheiden de volgende situaties:

  1. De arbeidsovereenkomst wordt onmiddellijk beëindigd mits betalen van een opzegtermijn of wegens overmacht: de conciërge mag nog gedurende 3 maanden in de conciërgewoning of een gelijkwaardige woning verblijven;
  2. In geval van ontslag met een te presteren opzegtermijn van meer dan 3 maanden, behoudt de conciërge het recht op verblijf in de conciërgewoning (of een gelijkwaardige woning) gedurende de ganse opzegtermijn;
  3. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met een te presteren opzegtermijn van 3 maanden of minder, mag de conciërge alsnog gedurende 3 maanden in de conciërgewoning (of een gelijkwaardige woning) blijven.

Uitzondering: Bij feiten die het voorwerp van strafrechtelijke vervolging uitmaken en waarvoor een procedure is opgestart, is het verblijf in de conciërgewoning niet gegarandeerd. In de plaats wordt er gedurende 3 maanden een gelijkwaardige woning voorzien.

Formaliteiten

De modaliteiten van dit recht op verblijf worden overeengekomen tussen de werkgever en de concierge, waarbij de ‘huurprijs’ niet hoger mag zijn dan het reeds toegekende voordeel in natura.

Voor concrete begeleiding en advies hierover, kunt u steeds terecht bij onze Legal Partners op het telefoonnummer 02/549.30.20 of per e-mail via legalpartners@partena.be (enkel juridische informatie). Voor meer algemene informatie, raadpleegt u, zoals steeds, uw Payroll Consultant.

 

Bron : Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021 betreffende het recht op verblijf in de conciërgewoning na ontslag door de werkgever of beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht (PC 323).

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.