PC 322.01: Eindelijk een akkoord voor de dienstenchequesector!

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 30/06/2022 - 06:09
Laatste update: 30/06/2022 - 06:13

We hebben er lang op moeten wachten, maar vorige week werd ook het sectorakkoord voor de dienstenchequesector goedgekeurd! Dit akkoord kent vanaf 1 juni 2022 een loonsverhoging van 0,4 % toe (bovenop de index) en voorziet in een stijging van de verplaatsingsvergoedingen.

Hieronder bezorgen wij u een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in dit akkoord zijn opgenomen. Van zodra wij over de definitieve CAO beschikken, nemen wij nog een gedetailleerde analyse op in onze sectorale documentatie.

Bepalingen met een impact op het loon

Loonsverhoging

Vanaf 1 juni 2022 stijgen de lonen met 0,4 %.

De laatste loonbarema’s kan u raadplegen in onze sectorale documentatie.

Anciënniteit

Vanaf 1 juni 2022 blijft de anciënniteit bij wijziging van werkgever binnen de sector behouden.

Vervoerskosten

Woon- werkverkeer

Vanaf 1 juni 2022 stijgt de tussenkomst in het woon- werkverkeer (openbaar vervoer + auto) van 75 % naar 90 %;

Verplaatsing tussen 2 klanten

Vanaf 1 juni 2022 bedraagt de kilometervergoeding 0,28 EUR/km voor verplaatsingen met de eigen auto.

Verplaatsingen in opdracht van de klant voor boodschappen

Vanaf 1 juni 2022 stijgt de tussenkomst van 0,2156 EUR/km tot 0,3707 EUR/km voor verplaatsingen met de eigen auto.

Fietsvergoeding

Vanaf 1 juni 2022 stijgt de fietsvergoeding van 0,23 EUR/km naar 0,25 EUR/km.

Verplaatsingstijd

Als de werknemer achtereenvolgens verschillende gebruikers bedient en op voorwaarde dat

  • er niet meer dan 2 uur ligt tussen het einde van de prestaties bij de ene en het begin van de prestaties bij de volgende gebruiker
  • en de verplaatsing meer dan 1 km bedraagt,

wordt de verplaatsingstijd vergoed aan 0,11 EUR/km (met een minimum van 0,67 EUR per verplaatsing). Voorheen bedroeg de vergoeding 0,09 EUR/km, met een minimum van 0,57 EUR/km.

Eindejaarspremie

Het aantal gewerkte dagen om recht te hebben op een eindejaarspremie daalt van 65 arbeidsdagen naar 30 gepresteerde of gelijkgestelde dagen.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

De werknemers van dit PC kunnen genieten van:

  • SWT vanaf 62 jaar met een beroepsverleden van minstens 40 jaar voor de mannen of 38 jaar (2022), 39 jaar (2023) of 40 jaar (2024) voor de vrouwen;
  • SWT vanaf 60 jaar met een beroepsloopbaan van 40 jaar als loontrekkende;
  • SWT vanaf 60 jaar met een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar waarvan 20 jaar in een regeling van nachtarbeid of gedurende minstens 5 (7) jaar tijdens de laatste 10 (15) kalenderjaren voor het einde van de arbeidsovereenkomst in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn;
  • SWT vanaf 60 jaar met 35 jaar loopbaan in een zwaar beroep.

Meer lezen kan u in onze infoflash van 6 september 2021: ‘Welke SWT’s zijn nog toegankelijk de komende jaren?’.

Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies

Invoering van een aanmoedigingspremie voor tijdskrediet met motief zorg voor een kind jonger dan 8 jaar:

  • 90 EUR/maand in geval van een volledige schorsing;
  • 40 EUR/maand in geval van een deeltijdse schorsing;
  • 20 EUR/maand in geval van een 1/5 schorsing;
  • 9 EUR/maand in geval van een 1/10 schorsing.

Landingsbanen en tijdskrediet

Werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering kunnen genieten van een 1/5de of halftijdse landingsbaan met uitkeringen vanaf 55 jaar.

Meer informatie vindt u in de infoflash van 27 juli 2021: ‘Uitkeringen voor een tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ vóór de leeftijd van 60 jaar: terugkeer!’.

 

Bron: Persbericht in gemeenschappelijk vakbondsfront (ABVV, ACV en ACLVB).

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.