Overschakeling van wintertijd naar zomertijd

Auteur: Alexia Buyl (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 16/03/2023 - 14:41
Laatste update: 16/03/2023 - 16:09

Op zondag 26 maart 2023 schakelen we over van wintertijd naar zomertijd. Hiertoe moeten we de klokken een uur vooruitdraaien (om 2 uur ‘s morgens zal het dus eigenlijk 3 uur zijn).

De overschakeling op zomertijd kan voor problemen zorgen voor het berekenen van het loon van bepaalde categorieën van werknemers.

Om die problemen op te lossen, heeft CAO nr. 30 van 28.03.1977 die in de Nationale Arbeidsraad werd gesloten de problemen geregeld in verband met het berekenen van het loon van werknemers in ploegenarbeid die niet forfaitair per maand worden betaald.

Principes

De principes van deze overeenkomst zijn de volgende.

  • Indien de arbeidsorganisatie dit toestaat, moet de toerbeurt van de ploegen zo worden geregeld dat de ploeg die slechts 7 uur (of minder) heeft gepresteerd tijdens de overgang naar de zomertijd (in dit geval zondag 26 maart 2023), de ploeg is die bij de overschakeling naar de wintertijd (dit is in de nacht van zaterdag op zondag 29 oktober 2023) meer presteert dan het normale dagelijkse werkrooster.

Deze werknemers, die aldus tijdens die 2 nachten, 2 normale activiteitsdagen zullen presteren, moeten het loon ontvangen voor twee normale dagelijkse prestaties.

Het betalen van een normaal dagelijks loon voor 7 uur effectieve arbeid of minder (die gepresteerd werden bij de overschakeling naar de zomertijd op 26 maart 2023) moet immers worden beschouwd als een vervroegde betaling van de « overprestatie » die zal plaatsvinden bij de overschakeling naar de wintertijd in de nacht van zaterdag op zondag 29 oktober 2023.

  • Indien de arbeidsorganisatie het voorgaande niet toestaat, dan moet men de volgende modaliteiten respecteren:
    • de werknemers die gedurende 7 uur (of minder) werken bij de overgang naar de zomertijd (zondag 26 maart 2023) moeten het loon ontvangen voor een normale dag;
    • de werknemers die bij de overgang naar de wintertijd langer zullen werken dan de duur van een normale dag, moeten een loon ontvangen dat overeenstemt met de effectief gewerkte uren.

Voorbeeld

In een onderneming is de arbeidstijd verdeeld tussen 3 opeenvolgende ploegen (A, B en C) die elk 8 uur per dag presteren.

Ploeg B zal de nachtshift werken bij de overgang naar het zomeruur (in de nacht van zaterdag op zondag 26 maart 2023). Die werknemers zullen dus 7 uur werken en zullen een loon ontvangen voor 8 uur prestaties.

Bij de overgang naar het winteruur kunnen zich twee gevallen voordoen:

  • Ofwel verricht ploeg B ook de nachtshift: de werknemers werken 9 uur, maar zullen slechts een loon ontvangen voor 8 uur prestaties (voor het 9de uur hebben zij reeds een vervroegd loon ontvangen bij de overgang naar het zomeruur);
  • Ofwel verricht ploeg A of C de nachtshift: de werknemers werken 9 uur en zullen een loon ontvangen voor 9 uur prestaties.

Samenvattende tabel

Nachtploeg bij de twee “uurveranderingen”

Aantal bezoldigde uren bij de overgang naar het zomeruur (voor 7 uur effectieve arbeid)

Aantal bezoldigde uren bij de overgang naar het winteruur (voor 9 uur effectieve arbeid)

Dezelfde ploeg

8

8

Verschillende ploegen

8

9

 

Bron: Collectieve arbeidsduurvermindering nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur, verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 juli 1998, B.S. van 11 augustus 1998.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.