Onrechtmatig betaalde tijdelijke werkloosheidsuitkeringen: terugvorderingsprocedure

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 09/01/2023 - 15:10
Laatste update: 09/01/2023 - 15:11

Als aan een werknemer onrechtmatig tijdelijke werkloosheidsuitkeringen betaald werden, kan de RVA die terugvorderen bij de werkgever.

Er is sprake van onrechtmatig betaalde tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wanneer de werkgever, om een werknemer geen arbeid te verschaffen, zich ten onrechte beroept op:

  • een geval van overmacht (arbeiders of bedienden),
  • een technische stoornis (arbeiders),
  • slecht weer (arbeiders), 
  • of een gebrek aan werk wegens economische oorzaken (arbeiders of bedienden).

Op grond van een wet van 26 december 2022 kan de RVA de ten onrechte aan de werknemer betaalde uitkeringen terugvorderen bij de werkgever en niet bij de werknemer.

De procedure verloopt als volgt:

  • de werkgever moet aan de betrokken werknemer het normale loon betalen voor de dagen tijdens welke er geen sprake is geweest van een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst om één van de bovengenoemde redenen;
  • de RVA heeft de mogelijkheid om de aan de werknemer onrechtmatig betaalde brutosommen terug te vorderen bij de werkgever;
  • de werkgever kan het nettobedrag van de uitkeringen die hij moet betalen aan de RVA inhouden op het aan de werknemer verschuldigd nettoloon.

Deze maatregel treedt in werking op 1 januari 2023, maar kan betrekking hebben op uitkeringen die ten onrechte betaald werden vanaf 1 juli 2022.

Bron: programmawet van 26 december 2022 (art. 53 tot 56), B.S. 30.12.2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.