Kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2022: officieel bedrag gekend

Auteur: Peggy Criel (Legal expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 05/12/2022 - 09:49
Laatste update: 05/12/2022 - 11:17

Om sneller te kunnen reageren op schommelingen in de brandstofprijzen zal met ingang van 1 oktober 2022 het bedrag van de kilometervergoeding per kwartaal worden herzien. Het officiële bedrag van toepassing sedert die datum is ondertussen gekend en bedraagt € 0,4201/km.

Het officieuze bedrag dat werd aangekondigd in onze infoflash van 18 november 2022 (€ 0,4233/km) moet dus worden bijgesteld.

Samengevat bedraagt de kilometervergoeding in 2022:

  • van 1 januari 2022 tot ten met 28 februari 2022: € 0,3707/km;
  • van 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022: € 0,4020/km;
  • van 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022: € 0,4170/km;
  • van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022: € 0,4201/km.

Bronnen: Koninklijk besluit van 10 november 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, B.S. 16 november 2022; Omzendbrief nr. 711 van 30 november 2022 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. - Periode van 1 oktober 2022 tot 31 december 2022, B.S. 2 december 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.