Kantoorvergoeding: nieuwe bedragen

Auteur: Anne Ghysels - Isabelle Caluwaerts (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 18/01/2022 - 09:02
Laatste update: 18/01/2022 - 09:05

In onze Infoflash van 4 januari 2022 informeerden wij u over de indexering van het maximale forfaitaire bedrag van de kantoorvergoeding die u kunt toekennen aan uw werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen en dit om hun kantoorkosten te dekken.

Naar aanleiding van een publicatie van de RSZ op zijn website moeten twee zaken worden verduidelijkt:

  • Het bedrag van € 132,07/maand is van toepassing vanaf 1 oktober 2021 (en niet vanaf 1 januari 2022)
  • Het bedrag van € 132,07/maand zal vanaf 1 februari 2022 geïndexeerd worden naar €134,71/maand.

De fiscus aanvaardt dit bedrag ook als een (niet-belastbare) terugbetaling van onkosten volgens de bepalingen uit de circulaire van 26 februari 2021 betreffende de tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk.

Bronnen: Tussentijdse administratieve instructies voor werkgevers - RSZ - 12.01.2022, Circulaire 2021/C/20 betreffende de tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk, https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/9ab46041-d0bf-4438-b707-e7b847c4794c, 26 februari 2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.