'Horecaplan' 2015

Auteur: Anne Ghysels
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 09/02/2015 - 13:00
Laatste update: 10/05/2019 - 09:22

Op vrijdag 6 februari 2015 heeft de ministerraad het 'Horecaplan' 2015 goedgekeurd.

Dit Horecaplan omvat 2 luiken:

1. Verplicht geregistreerd kassasysteem

We hebben de timing van deze verplichting en de sociale en fiscale voordelen die hieruit voortvloeien reeds uitgebreid toegelicht in de Infoflashes die op onze website gepubliceerd werden, waarvan de laatste dateert van 11 december 2014.  

2. Bijkomende lastenverlagingen in 2015 

  • Het systeem van goedkope overuren waardoor:

o   de werkgever een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan genieten

o   en de werknemer een belastingvermindering kan genieten

wordt uitgebreid van 180 naar 360u/jaar.

  • Momenteel kan de werkgever maximum 100 dagen/jaar een beroep doen op gelegenheidsarbeiders. Dit aantal zal opgetrokken worden van 100 naar 200 dagen/jaar.
  • Er komt een systeem van flexi-jobs. De werknemers die een hoofdjob hebben van minstens vier vijfde en die daarop volledige sociale lasten betalen mogen daarnaast extra bijverdienen in de horeca. Op die arbeid moet slechts 25 % bevrijdende RSZ-werkgeversbijdrage betaald worden. 

Deze 3 maatregelen moeten nog in wetteksten gegoten worden.  De kalender voor de implementatie van deze maatregelen voorziet een tweede lezing in de minsterraad in juni 2015. De regering plant om deze 3 maatregelen te implementeren tegen uiterlijk 1 oktober 2015.

Als bijlage vindt u de persmededeling gepubliceerd naar aanleiding van de minsterraad van 6 februari 2015 : http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20150206/plan-van-aanpak-horeca-2015.

Bron : Gezamenlijk persbericht van Sleurs, Tommelein, Peeters en Borsus
‘Horecaplan 2015’ om de sector te ondersteunen - 6 februari 2015.

Auteur: Anne Ghysels

09/02/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.