Hogere werkgeversbijdrage SWT in 2023 en 2024

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 06/01/2023 - 07:29
Laatste update: 06/01/2023 - 07:31

De bijzondere werkgeversbijdrage op de bedrijfstoeslag bij werkloosheid (SWT, het vroegere brugpensioen) wordt in 2023 en 2024 verhoogd voor werkgevers van de profitsector.

Voor welke stelsels?

De verhoogde werkgeversbijdrage geldt voor alle stelsels SWT, ongeacht hun ingangsdatum op voorwaarde dat de werkgever:

  • behoort tot de profitsector;
  • zich niet bevindt in een periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden/herstructurering

Omgekeerd geldt de verhoging dus NIET voor SWT toegekend door:

  • werkgevers van de non-profitsector;
  • werkgevers van de profitsector die zich bevinden in een periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden/herstructurering

Verhoging

De verhoging wordt uitgedrukt in een coëfficiënt, toe te passen op de percentages in voege einde 2022:

  • 1,047 voor de bedrijfstoeslag (SWT) betaald in 2023;
  • 1,094 voor de bedrijfstoeslag (SWT) betaald in 2024

Impact 

Bij wijze van voorbeeld de impact voor de meest recente groep van SWT, met name de SWT aangevangen ten vroegste op 1 januari 2017

Leeftijd bij ingaan SWT

Werkgeversbijdrage tot 31.12.2022

Werkgeversbijdrage in 2023

(resultaat van de verhoging met coëfficiënt 1,047)

< 55

142,50%

149,20%

≥ 55 en < 58

75,00%

78,53%

≥ 58 en < 60

75,00%

78,53%

≥ 60 en < 62

37,50%

39,26%

≥ 62

31,25%

32,72%

 

 

Bron:

  • programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022
  • koninklijk besluit van 26 december 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van hoofdstuk 6 van titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, betreffende de sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen, BS 30 december 2022

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.