Hogere kilometervergoeding vanaf 1 januari 2023

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 03/01/2023 - 09:12
Laatste update: 03/01/2023 - 09:14

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruik maken van hun eigen auto, motorfiets of bromfiets. Sedert 1 januari 2023 is een nieuw bedrag van toepassing.

Om sneller te kunnen reageren op schommelingen in de brandstofprijzen wordt het bedrag van de kilometervergoeding sedert 1 oktober 2022 per kwartaal herzien. Het nieuwe bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2023 bedraagt € 0,4259/km (onder voorbehoud van bevestiging door de FOD Financiën).

Als de kilometervergoeding die de werkgever toekent niet meer dan € 0,4259/km bedraagt, wordt zij beschouwd als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever.

Ter herinnering, in 2022 bedroeg de kilometervergoeding:

  • van 1 januari 2022 tot ten met 28 februari 2022: € 0,3707/km;
  • van 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022: € 0,4020/km;
  • van 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022: € 0,4170/km;
  • van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022: € 0,4201/km.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.