Het globalisatiemechanisme 2021

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 20/05/2022 - 14:49
Laatste update: 20/05/2022 - 16:39

Net zoals voor het jaar 2020 voorziet de Vlaamse Regering voor 2021 in een globalisatiemechanisme voor ondernemingen die een grote omzetdaling hebben gekend. Ondernemingen die een bepaalde omzetdaling in 2021 hadden kunnen steun genieten tot 10% van de omzet. De aanvraag kan ingediend worden tot en met 13 juni 2022.

Voor wie?

De onderneming is een vennootschap, vereniging of stichting met rechtspersoonlijkheid van privaat recht en de buitenlandse onderneming met een vergelijkbaar statuut, die voor 2019 en 2020 een jaarrekening heeft neergelegd en in 2021 een jaarrekening tijdig zal neerleggen. De vereniging en de stichting moeten een economische activiteit uitoefenen.

Het globalisatiemechanisme 2021 biedt ondersteuning aan ondernemingen die:

 1. In de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 een omzetdaling van minstens 40% hadden.
 2. Een omzetdaling van minstens 60% in ten minste twee aparte kwartalen van het kalenderjaar 2021 én een boekhoudkundig verlies in het kalenderjaar 2021 hebben geleden ingevolge de coronamaatregelen.
 3. Een minimum omzet van € 600.000 in het kalenderjaar 2019 hadden.
 4. Op 1 juli 2021 een actieve exploitatiezetel hebben in het Vlaams Gewest (KBO)

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden ingevolge  faillissement, vereffening, stopzetting of ontbinding.
 • holdingvennootschappen, patrimoniumvennootschappen en managementvennootschappen.
 • ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen.
 • ondernemingen die zich op 31 december 2019 volgens de Europese definitie in moeilijkheden bevonden.
 • kredietinstellingen en de financiële instellingen die onder toezicht vallen van de Nationale Bank van België.
 • ondernemingen die verplicht zijn een geregistreerd kassasysteem (witte kassa) te gebruiken en niet over een geregistreerd kassasysteem beschikken.

Een bijzondere regeling wordt uitgewerkt voor (ondernemingen met) bedrijfstakken.

Maximaal steunbedrag

De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019.

De omzet in de referentieperiode waarop het steunpercentage wordt toegepast, wordt beperkt tot 75% als de omzetdaling in het kalenderjaar 2021 lager is dan 70% en er geen drie kwartalen in het kalenderjaar 2021 zijn met een omzetdaling van minstens 60%.

Deze steun wordt onder bepaalde omstandigheden beperkt. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Vlaio.

Het maximale steunbedrag wordt bepaald op 2 manieren:

1° op basis van de verruimde tewerkstelling in 2019 en de omzetdaling in 2021:

De verruimde tewerkstelling bestaat uit:

 • de RSZ-tewerkstelling 
 • het gemiddelde van het aantal VTE in 2019:
  • actief werkende vennoten 
  • uitzendkrachten
  • jobstudenten, waarvoor geen RSZ verschuldigd is
  • medewerkers van dienstenleveranciers. 

Verruimde tewerkstelling

Omzetdaling van 40% tot 49%

Omzetdaling van 50% tot 59%

Omzetdaling van 60% tot 69%

Omzetdaling van 70% tot 79%

Omzetdaling van 80% tot 89%

Omzetdaling van 90% en meer

1 tot 4 werknemers

15.000 euro

25.000 euro

35.000 euro

50.000 euro

65.000 euro

100.000 euro

5 tot 19 werknemers

25.000 euro

35.000 euro

50.000 euro

75.000 euro

100.000 euro

250.000 euro

20 tot 49 werknemers

50.000 euro

75.000 euro

100.000 euro

250.000 euro

300.000 euro

500.000 euro

50 tot 199 werknemers

100.000 euro

250.000 euro

350.000 euro

750.000 euro

1.000.000 euro

1.250.000 euro

200 en meer werknemers

250.000 euro

500.000 euro

750.000 euro

1.350.000 euro

1.750.000 euro

2.000.000 euro

2° op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling, de minimale omzet in 2019  en de omzetdaling in 2021:

De RSZ-tewerkstelling is het gemiddelde van de kwartaalgemiddelden in 2019 van het aantal bij de RSZ ingeschreven voltijdsequivalent personeel.

Minimale RSZ-tewerkstelling

Minimale omzet

Omzetdaling van 40% tot 49%

Omzetdaling van 50% tot 59%

Omzetdaling van 60% tot 69%

Omzetdaling van 70% tot 79%

Omzetdaling van 80% tot 89%

Omzetdaling van 90% en meer

1 werknemer

1.500.000 euro

25.000 euro

35.000 euro

50.000 euro

75.000 euro

100.000 euro

250.000 euro

5 werknemers

4.000.000 euro

50.000 euro

75.000 euro

100.000 euro

250.0000 euro

300.000 euro

500.000 euro

10 werknemers

12.000.000 euro

100.000 euro

250.000 euro

350.000 euro

750.000 euro

1.000.000 euro

1.250.000 euro

20 en meer werknemers

33.000.000 euro

250.000 euro

500.000 euro

750.000 euro

1.350.000 euro

1.750.000 euro

2.000.000 euro

Opgelet: Bovendien worden altijd de steun in het kader van het Vlaams beschermingsmechanisme 4 tot en met 11 en het terugbetaalbaar voorschot evenementensector oproep 2021 in mindering gebracht van de subsidie.

Aanvraag

Je kan tot en met 13 juni 2022, 20u een subsidie aanvraag indienen.

De online aanvraag kan vanaf 16 mei 2022 tot en met 13 juni 2022 via de online tool op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme-2021/aanvraagprocedure.

Een handleiding is beschikbaar in de rubriek Aanvraagprocedure op de website. Bij de indiening zullen verschillende gegevens moeten ingevuld worden en stavingsdocumenten opgeladen worden.

De beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. Een beslissing tot de uitbetaling van de steun kan pas gebeuren nadat de jaarrekening van het boekjaar 2021 werd neergelegd en beschikbaar is voor controle door VLAIO.

 

Bron:

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2021 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen.
 • https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/globalisatiemechanisme-2021

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.