Hervorming van de toegang tot het beroep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wat verandert er op 1 april 2024?

Auteur: Nathalie Boero (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 22/03/2024 - 09:35
Laatste update: 22/03/2024 - 13:59

Sinds begin dit jaar werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingrijpende reglementaire wijzigingen doorgevoerd. Sinds 15 januari 2024 moeten Brusselse ondernemingen namelijk niet meer over de basiskennis bedrijfsbeheer beschikken om hun activiteiten uit te oefenen.

Vanaf 1 april 2024 zullen andere reglementaire versoepelingen in werking treden aangaande de beroepsbekwaamheden die voor bepaalde activiteiten worden vereist als ook aangaande de machtigingen voor ambulante handel en kermisexploitatie.

Over welke beroepsbekwaamheden gaat het?

Vijf toegangen tot het beroep zullen afgeschaft worden (zoals dit al in 2019 gebeurde voor het Waals Gewest).

Brusselse ondernemingen zullen hun beroepsbekwaamheden niet meer moeten aantonen bij het ondernemingsloket voor de uitoefening van de volgende activiteiten:

  • Slager-groothandelaar

  • Droogkuiser-verver

  • Voetverzorger

  • Masseur

  • Dentaaltechnicus

Wat wijzigt er voor ambulante handelaars en kermisexploitanten?

Ambulante activiteiten en kermisactiviteiten op markten en openbare domeinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen voortaan uitgeoefend worden zonder te moeten beschikken over specifieke kaarten. De inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is wel nog steeds vereist.

Voor ambulante activiteiten die uitgeoefend worden ten huize van de consument zal een machtiging nog steeds noodzakelijk zijn.

Ondernemingen (natuurlijk personen, rechtspersonen of organisaties zonder rechtspersoonlijkheid) zullen de registratie van deze machtiging kunnen aanvragen bij het Ondernemingsloket Partena Professional. Deze machtiging zal elke 5 jaar moeten hernieuwd worden.

Wat gebeurt er met een Brusselse machtiging waarmee de activiteit uitgeoefend kan worden ten huize van de consument verkregen vóór 1 april 2024?

Gedurende 5 jaar kunnen geldige machtigingen voor ambulante activiteiten voor de uitoefening ten huize van de consument nog gebruikt worden op het Brussels grondgebied, ongeacht of deze werden afgeleverd door de FOD Economie (tot 31 december 2014) of door het Waals, Vlaams of Brussels Gewest (vanaf 1 januari 2015).

Na deze overgangsperiode van 5 jaar zullen de titularissen bij het ondernemingsloket de Brusselse machtiging moeten aanvragen om hun activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kunnen blijven uitoefenen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.