Hervorming van de toegang tot het beroep en van de ambulante handel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Auteur: Nathalie Boero (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 23/03/2023 - 09:15
Laatste update: 23/03/2023 - 09:40

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft haar intentie bevestigd om de toegang tot het beroep te vereenvoudigen, evenals de ambulante handel en de kermisactiviteiten.

Wanneer ?

 Deze hervorming zou in werking moeten treden in het eerste semester van 2024. Tot dan blijft de huidige wetgeving onverminderd van toepassing.

Waarom ?

De doelstellingen van deze vereenvoudigingen zijn « de bevordering van de oprichting van de ondernemingen, de verdediging van het ondernemerschap als drijfveer van emancipatie en integratie, het scheppen van eerlijke voorwaarden voor ondernemers in Brussel en het versterken van de positie van het gewest als ondernemershub ».

Voor wie ?

De ondernemingen op wie deze hervorming van toepassing is, zijn zij die onderworpen zijn aan de wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – voornamelijk zij die hun woonplaats (de ondernemingen natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (de vennootschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid) er gevestigd hebben.

Welke vereenvoudigingen ?

  • Afschaffen van de kennis van het bedrijfsbeheer voor het uitoefenen van een handels- of ambachtsactiviteit.
  • Afschaffen van de beroepsbekwaamheden met betrekking tot vijf beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, pedicure, massage en dentaaltechnicus.​​​
  • V​​​​ereenvoudiging van de regels met betrekking tot de uitoefening van de ambulante en kermisactiviteiten, door de machtigingen (kaarten) af te schaffen, terwijl de vergunning voor ambulante activiteiten ten huize van de consument behouden blijft.

Wat verandert er niet ?

Een onderneming zal nog altijd de verplichting hebben om zich in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) via een erkend ondernemingsloket.

Bovendien, indien de activiteiten die zij wenst uit te oefenen beroepsbekwaamheden vereisen, zoals bij de activiteiten van restaurateur-traiteur, van banketbakker-bakker, in de bouw, van installateur-frigorist, van activiteiten mbt motorvoertuigen/fietsen of van personenverzorging (kapper, schoonheidsverzorging, activiteiten van opticien, begrafenisondernemer), zal ze steeds hiervoor een bewijs moeten aantonen (diploma of voldoende praktijkervaring) bij een ondernemingsloket met het oog op haar inschrijving.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.