Gedeeltelijke werkhervatting: afwijking van de minimale wekelijkse arbeidsduur

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 13/10/2022 - 10:00
Laatste update: 13/10/2022 - 11:51

Na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid kan een werknemer tijdelijk toestemming krijgen van de controlerende geneesheer van het ziekenfonds om aangepast werk te hervatten wegens verminderde arbeidsgeschiktheid. In geval van een gedeeltelijke werkhervatting wordt aangenomen dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet wordt gewijzigd, maar dat bepaalde modaliteiten van de uitvoering van de overeenkomst worden aangepast.

Wanneer de werknemer het werk deeltijds hervat, moest dan de wetgeving op deeltijdse arbeid worden nageleefd? Moest de minimale wekelijkse duur van 1/3e van een voltijdse werknemer worden nageleefd?

De wetgeving op de deeltijdse werkhervatting voorzag tot op heden niet in een expliciete uitzondering. De werknemer die het werk hervatte, moest dus in principe tewerkgesteld worden volgens een arbeidsrooster overeenkomstig de desbetreffende wetgeving. Hij of zij moest dan ook ten minste 1/3e van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer in de onderneming worden tewerkgesteld.

Vanaf 16 oktober wordt voorzien in een afwijking van de minimale wekelijkse duur (1/3e van de wekelijkse duur van een voltijdse werknemer) voor werknemers die arbeidsprestaties verrichten in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting. Deze werknemers zullen voortaan kunnen tewerkgesteld worden volgens een arbeidsregeling van minder dan 1/3e van een voltijdse werknemer.

Bron: koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 betreffende de afwijkingen van de minimale wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers vastgesteld bij artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, B.S. 06.10.2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.