Flitscontroles in de verhuissector in maart 2024 – vermijd onaangename verrassingen!

Auteur: Annelies Verplancke (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 13/02/2024 - 09:55
Laatste update: 20/02/2024 - 12:49

De sociale inspectiediensten zullen in de maand maart 2024 flitscontroles houden in de sector voor de verhuizing (PSC 140.05).

Deze aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Wanneer inbreuken worden vastgesteld, kunnen de inspectiediensten in eerste instantie een waarschuwing geven. Let wel op: indien zij zwaarwichtige en/of herhaaldelijke inbreuken vaststellen zullen zij dadelijk verbaliseren en zullen er sancties worden opgelegd.

Hieronder lees je hoe men zich het best kan voorbereiden op deze aangekondigde controles en hoe je onaangename verrassingen kan vermijden.

Ter voorbereiding

Website SIOD – checklist – beknopt overzicht

Op de website  van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) vind je meer info over het doel van de flitscontroles. Je kan er ook een indicatieve checklist terugvinden specifiek voor de verhuissector.

Hieronder bezorgen wij je alvast een beknopt overzicht (niet-limitatief) van de belangrijkste sociale documenten die je best hebt klaarliggen bij een controle:

 • het arbeidsreglement (met inbegrip van alle werkroosters en het bewijs van registratie);
 • de prestatie- en loongegevens van je werknemers (individuele rekening, loonfiches, prestatiestaten, betaalbewijzen,…);
 • de arbeidsovereenkomsten (met eventuele bijlages);
 • de afwijkingsdocumenten of het registratiesysteem voor deeltijdse werknemers;
 • indien je werkt met uitzendkrachten: de overeenkomst voor uitzendarbeid tussen gebruiker en uitzendkantoor en de arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten tussen het uitzendkantoor en de uitzendkracht;
 • (digitale) tachograafgegevens;
 • bij tewerkstelling van niet-Belgische werknemers kunnen nog bijkomende documenten worden opgevraagd (o.a. single permit of arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen, Limosa (L1) formulier, A1 formulier, …):

 • ….

Daarnaast kan de sociaal inspecteur ook rechtstreeks vragen stellen of informatie opvragen aan jouw medewerkers, vb. :

 • over hun sociaal statuut (werknemer loontrekkende, flexijob, zelfstandige, student, uitzendkracht, …);
 • hun verhuizerskaart (P-kaart of S-kaart);
 • hun bestuurderskaart en tachograafgegevens…

Sectorale informatie van Partena Professional

In de sectorale informatie van Partena Professional kan je de sectorale bepalingen nalezen die specifiek gelden voor jouw paritair comité.

Juridische ondersteuning

De wetgeving evolueert voortdurend, maar onze Legal Partners volgen die voor jou op de voet. Binnen het kader van onze dienst ‘Legal Privileged Partners (LPP)’ kan ons team jouw sociale documenten onder de loep nemen en ervoor zorgen dat de sociale wetgeving wordt nageleefd.

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Aarzel niet om een mail te sturen naar legal@partena.be.

Als deel van de oefening kan ook een verslag met een risicoanalyse worden gemaakt en kunnen we je de nodige aanbevelingen geven. Op die manier hoef je geen enkel sociaal inspectiebezoek meer te vrezen.

Resultaten flitscontroles

Op de website van de SIOD kan je ook de resultaten van de verschillende flitscontroles raadplegen. De resultaten van de flitscontrole in de bouwsector tijdens de maand januari 2024 zijn er nu beschikbaar (o.a. aantal controles, soorten vastgestelde inbreuken…).

Andere sectoren

In 2024 staan de volgende flitscontroles nog op de planning:

 • Juni: Horeca
 • September: Groene sectoren
 • November: Transportsector (inclusief bus & truck)

Bron: Website SIOD

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.