Fietsvergoeding binnenkort algemeen ingevoerd?

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 25/05/2022 - 13:28
Laatste update: 25/05/2022 - 15:51

Door de coronacrisis is de verkoop van fietsen sterk gestegen, zowel van de klassieke als elektrische fietsen. Ook het gebruik van deelfietsen is toegenomen.

Tegelijkertijd zijn veel sectoren onlangs begonnen met het toekennen van een fietsvergoeding of hebben zij het bedrag verhoogd dat moet worden betaald aan fietsers die hun woon-werkverkeer afleggen met de fiets.

Fiscale en sociale behandeling     

Een vergoeding toekennen aan werknemers die met de fiets naar het werk komen is zeer interessant. Zowel op fiscaal als op sociaal vlak is de vergoeding vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Met andere woorden, de fietsvergoeding is een nettobedrag.

Er moet evenwel voldaan worden aan twee voorwaarden: enerzijds mag het bedrag van de fietsvergoeding niet hoger zijn dan 0,25 € per kilometer (bedrag 2022) en anderzijds kan de werknemer deze vergoeding alleen krijgen voor de daadwerkelijk met de fiets afgelegde kilometers. Als hij een deel van het traject per fiets en een deel per trein aflegt, krijgt hij deze vergoeding voor de kilometers die hij per fiets heeft afgelegd. Voor de dagen dat hij thuiswerkt zal hij geen fietsvergoeding kunnen krijgen.

Moet u een fietsvergoeding toekennen?

Momenteel bestaat er geen algemene verplichting om een fietsvergoeding toe te kennen aan alle werknemers die met de fiets naar het werk komen. Veel sectoren hebben echter een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten die de toekenning van een fietsvergoeding vastlegt.

Sommige sectoren kennen de maximale fietsvergoeding (0,25 €/kilometer) toe, andere nemen genoegen met een lager bedrag. Om te weten welke vergoeding u moet toekennen, raadpleegt u dus de sectorale informatie voor uw sector.

Deze materie is erg onderhavig aan wijzigingen: in heel wat sectoren wordt de verplichte tussenkomst ingevoerd of verhoogd .

Zo kent het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200) sinds 1 juli 2020 een fietsvergoeding van 10 cent per kilometer toe. Vanaf 1 juli 2022 wordt het bedrag van deze vergoeding verdubbeld tot 20 cent per afgelegde kilometer. Dit paritair comité, het grootste van België, beperkt de tussenkomst echter tot 4 € per werkdag (8 euro vanaf 1 juli 2022).

Verscheidene andere sectoren verhogen eveneens de fietsvergoeding die op 1 juli 2022 moet worden betaald. Dit is het geval in het aanvullend PC voor de arbeiders (PC 100), in de garagesector (PC 112), in de meubel- en houtverwerkende sector (PC 126), in de metaalhandel (PC 149.04) en voor de vrije beroepen (PC 336).

Als u deel uitmaakt van een van de 26 sectoren die momenteel geen fietsvergoeding opleggen, bent u niet verplicht er een toe te kennen.

Voert u een mobiliteitsgericht bonusplan in? 

Als uw onderneming een bonusplan (cao 90 – niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen) wil invoeren met mobiliteitsgerichte doelstellingen, moet u uw werknemers een fietsvergoeding toekennen. U hoeft echter niet de maximale vergoeding toe te kennen en kunt een lager bedrag toekennen als uw sector dat toestaat.

En in de toekomst?

Naast de vele sectoren die steeds meer verplichtingen hieromtrent opleggen, heeft de federale regering besloten een budget van 80 miljoen (dat aanvankelijk bestemd was voor een btw-verlaging tot 6% op de verkoop van fietsen) uit te trekken voor de algemene invoering van de fietsvergoeding.

Deze discussie wordt momenteel gevoerd door de sociale partners. De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven hebben onlangs een tussentijds verslag opgesteld over de promotie van de fiets voor de woon-werkverplaatsingen waarin voornamelijk de balans van de situatie wordt opgemaakt. Wordt vervolgd.

 

Bron:

Cao nr. 90/4 van 22/02/2022.

Tussentijds verslag nr. 126 van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van 17 mei 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.