Energiecrisis: Regeerakkoord over steunpakket voor bedrijven

Auteur: Legal Knowledge (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 19/09/2022 - 12:39
Laatste update: 22/09/2022 - 10:21

De federale regering heeft afgelopen vrijdag verschillende beslissingen genomen om bedrijven te helpen zich te wapenen tegen de stijgende energieprijzen.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen waarover de regering een akkoord bereikt heeft:

  • invoering van een systeem van tijdelijke werkloosheid ‘energie’;
  • uitstel van betaling van sociale bijdragen voor bedrijven die in de problemen komen omwille van de hoge energiekosten;
  • uitstel van betaling van belastingen en afbetalingsplannen voor fiscale schulden;
  • tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen getroffen door de energiecrisis als gevolg van acties door de leverancier.

Belangrijk! Deze maatregelen moeten nog in wetgevende of reglementaire teksten gegoten worden.

Zodra we hierover meer details hebben, verneemt u dat van ons.

Bron: premier.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.