Einde tijdelijke werkloosheid corona: regels in geval van quarantaine/ opvang van een kind vanaf 1 juli 2022

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 20/06/2022 - 10:19
Laatste update: 20/06/2022 - 10:21

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona wordt niet verlengd na 30 juni 2022.

Dit betekent dat vanaf 1 juli 2022 de gebruikelijke procedure voor de invoering van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van toepassing is in situaties waarin de werknemer afwezig is op het werk in geval van quarantaine of wanneer hij zijn kind moet opvangen als gevolg van een maatregel in verband met het coronavirus.

Versoepelingen van de procedure worden evenwel tijdelijk behouden tot en met 31 december 2022.

De RVA geeft in zijn instructies meer bijzonderheden over deze aanpassingen.

Bedoelde situaties

De RVA verduidelijkt dat voor de invoering van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht opnieuw moet worden voldaan aan de strikte definitie van overmacht (wat onder meer inhoudt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk moet zijn).

Vanaf 1 juli 2022 zal het nog steeds mogelijk zijn om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen in de volgende situaties die verband houden met het coronavirus:

  • de werknemer is niet arbeidsongeschikt, maar moet in quarantaine of in isolatie om de verspreiding van het coronavirus te beperken en kan niet telewerken;
  • (tot 31 december 2022) de werknemer is afwezig op het werk wanneer hij moet instaan voor de opvang van een kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omdat:
    • het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap (gedeeltelijk of volledig) gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
    • het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In die situaties kunnen er uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd gedurende de periode van de sluiting of de opgelegde quarantaine of isolatie.

Formaliteiten ten aanzien van de RVA

Van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 worden de formaliteiten die de werkgever ten aanzien van de RVA moet vervullen, versoepeld ten opzichte van de "gewone procedure".

Om de werknemer in aanmerking te laten komen voor een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet de werkgever:

  • een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen, samen met de nodige bewijsstukken (quarantaineattest, attest opvang kind sluiting corona, attest opvang kind quarantaine corona);
  • op het einde van de maand een ASR scenario 5 verrichten.

De werkgever moet geen controleformulier C3.2A afleveren of een ASR-scenario 2 verrichten.

Bedrag van de werkloosheidsuitkering

Vanaf 1 juli 2022 bedraagt de uitkering tijdelijke werkloosheid opnieuw 65% (en niet langer 70%) van het begrensde loon (3.014,78 € per maand). Bovendien wordt de toeslag op de uitkering afgeschaft.

Bron: RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.