Einde tijdelijke werkloosheid corona / Oekraïne: regels voor economische werkloosheid vanaf 1 juli 2022

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 6min
Publicatiedatum: 15/06/2022 - 17:54
Laatste update: 15/06/2022 - 18:01

De stelsels van tijdelijke werkloosheid ‘corona’ en ‘oorlog in Oekraïne’ worden niet verlengd na 30 juni 2022.

Als het nadien tijdelijk onmogelijk is om het bestaande arbeidsritme in de onderneming te handhaven ingevolge economische oorzaken, heeft de werkgever nog altijd de mogelijkheid om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

In principe vereist de invoering van dit type van werkloosheid dat er specifieke voorwaarden en strikte procedures in acht worden genomen.

Toch werden er op dit vlak tijdelijk bepaalde versoepelingen ingevoerd. 

De RVA geeft in zijn instructies meer bijzonderheden over deze aanpassingen.

Hieronder vindt u een samenvatting daarvan.

Economische werkloosheid voor arbeiders

Versoepelingen tot 31 december 2022

Het gaat om de volgende versoepelingen:

 • de werkgever moet de voorafgaande mededeling ten minste 3 kalenderdagen vóór de 1e voorziene werkloosheidsdag versturen naar de RVA (in plaats van normaal 7 kalenderdagen); deze versoepeling geldt vanaf 1 juni 2022;

Opmerking - Indien bij koninklijk besluit voor een sector een kortere mededelingstermijn voorzien is, moet deze afwijkende termijn toegepast worden.

 • de werkgever moet de arbeiders en de ondernemingsraad/de vakbondsafvaardiging ten minste 3 kalenderdagen vóór de 1e voorziene werkloosheidsdag informeren over de invoering van de werkloosheid (in plaats van normaal 7 kalenderdagen); deze versoepeling geldt vanaf 1 juni 2022;
 • de werkgever moet alleen op het einde van de maand een ASR scenario 5 verrichten (code aard van de dag: code 5.1);
 • de werkgever moet geen controleformulier C3.2A aan de werkloze arbeider afleveren en geen validatieboek invullen;
 • de arbeider moet geen bepaald beroepsverleden bewijzen; hij zal een werkloosheidsuitkering ontvangen die gelijk is aan 65% van het begrensde loon (€ 3.014,78 per maand);
 • voor de regeling volledige schorsing geldt er een soepele ligging van de verplichte werkweek; zie voorbeelden op www.rva.be.

Handhaving van de andere regels (klassieke regels)

De maximaal toegestane duur van werkloosheid blijft ongewijzigd.

De werkgever blijft verplicht (in voorkomend geval, in de vereiste vormen en termijnen):

 • om een arbeider die recht heeft op bepaalde dagen inhaalrust, niet werkloos te stellen;
 • om het werk dat normaal had moeten worden verricht door de arbeiders tijdens de werkloosheid, niet uit te besteden aan derden;
 • om de eerste effectieve dag van werkloosheid van de maand aan de RVA mee te delen (in principe, op de eerste dag werkloosheid);
 • om aan de werkloos gestelde arbeider een supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen te betalen (tenzij er sprake is van afwijkingen);
 • enz.

Economische werkloosheid voor bedienden

Versoepelingen tot 31 december 2022

Het gaat om de volgende versoepelingen:

 • de werkgever kan het formulier C106A-OVERGANGSREGELING (= nieuw formulier) gebruiken; dit formulier moet verstuurd worden:
  • aangetekend of per e-mail,
  • naar het bevoegde RVA-kantoor of de FOD Werkgelegenheid, naargelang de werkgever zich beroept op een collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemingsplan,
  • ten minste 14 dagen vóór de 1e mededeling ‘schorsing bedienden werkgebrek’ (d.w.z. ten minste 14 dagen vóór de voorafgaande mededeling);
 • voor het bewijs van onderneming in moeilijkheden kan de werkgever:
  • indien hij zich beroept op een substantiële daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen, de daling in één van de 4 kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling van economische werkloosheid vergelijken met het corresponderende kwartaal in 2019 (en dus niet enkel met het corresponderende kwartaal van de laatste 2 kalenderjaren); zie het formulier C106A-OVERGANGSREGELING;
  • indien hij zich beroept op minstens 10% tijdelijke werkloosheid in het RSZ-kwartaal vóór verzending van het formulier C106A (C106A-OVERGANGSREGELING), rekening houden met de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘coronavirus’ of ‘oorlog in Oekraïne‘, DMFA-dagen code 77 (en niet alleen met de dagen economische werkloosheid voor arbeiders, DMFA-dagen code 71); zie het formulier C106A-OVERGANGSREGELING;
 • de werkgever kan de voorafgaande mededeling versturen naar de RVA zodra de RVA hem in kennis heeft gesteld dat de preliminaire voorwaarden aanvaard zijn; die mededeling moet echter minstens 3 kalenderdagen vóór de 1e voorziene werkloosheidsdag gebeuren (in plaats van normaal 7 kalenderdagen); deze versoepeling geldt vanaf 1 juni 2022;
 • de werkgever moet de bedienden en de ondernemingsraad/de vakbondsafvaardiging ten minste 3 kalenderdagen vóór de 1e voorziene werkloosheidsdag informeren over de invoering van de werkloosheid (in plaats van normaal 7 kalenderdagen); deze versoepeling geldt vanaf 1 juni 2022;
 • voor het uitputten van het jaarkrediet van 16 kalenderweken (volledige schorsing) of 26 kalenderweken (regeling van gedeeltelijke arbeid) wordt geen rekening gehouden met de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelegen vóór 1 juli 2022;
 • de werkgever moet alleen op het einde van de maand een ASR scenario 5 verrichten (code aard van de dag: code 5.1);
 • de werkgever moet geen controleformulier C3.2A aan de werkloze bediende afleveren en geen validatieboek invullen;
 • de bediende moet geen bepaald beroepsverleden bewijzen; hij zal een werkloosheidsuitkering ontvangen die gelijk is aan 65% van het begrensde loon (€ 3.014,78 per maand).

Handhaving van de andere regels (klassieke regels)

De onderneming in moeilijkheden moet ook gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst of door een ondernemingsplan.

De maximaal toegestane duur van werkloosheid blijft ongewijzigd.

De werkgever blijft verplicht (in voorkomend geval, in de vereiste vormen en termijnen):

 • om een bediende die recht heeft op bepaalde dagen inhaalrust, niet werkloos te stellen;
 • om het werk dat normaal had moeten worden verricht door de bedienden tijdens de werkloosheid, niet uit te besteden aan derden;
 • om een kopie van de kennisgeving aan de ondernemingsraad/de vakbondsafvaardiging te bezorgen op de dag waarop het formulier C106A-OVERGANGSREGELING of het formulier C106A verstuurd wordt;
 • om de eerste effectieve dag van werkloosheid van de maand aan de RVA mee te delen (in principe, op de eerste dag werkloosheid);
 • om aan de werkloos gestelde bediende het supplement bovenop de werkloosheidsuitkeringen te betalen (tenzij er sprake is van afwijkingen);
 • enz.

Hebt u vragen over de invoering van economische werkloosheid in uw onderneming? Neem dan zeker contact op met onze Legal Partners via legalpartners@partena.be.

Bron: www.rva.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.