De werkhervattingspremie stijgt in 2024!

Auteur: Béatrice Verelst (Legal expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 25/01/2024 - 13:05
Laatste update: 29/01/2024 - 13:18

Als je een invalide werknemer aanwerft, of als je een invalide werknemer tewerkstelt die van het ziekenfonds toestemming heeft gekregen om een werk te hervatten dat aangepast is aan zijn gezondheidstoestand, kun je een werkhervattingspremie genieten. Deze premie stijgt vanaf 1 januari 2024.

Premie van 1.725 €

Als de periode waarop de toestemming van het ziekenfonds betrekking heeft ten vroegste begint op 1 januari 2024 en de werknemer ten minste 3 maanden vanaf 1 januari 2024 in dienst is, wordt de werkhervattingspremie van 1.000 € verhoogd tot  1.725 €.

Raadpleeg onze infoflash van 29 augustus 2023 voor meer uitleg over de toekenning van deze premie.

Bron: artikelen 171 en 172 van de Programmawet van 22 december 2023, B.S. 29.12.2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.