De Werkervaringsstage (WES)

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 14/11/2022 - 15:31
Laatste update: 14/11/2022 - 15:33

De Vlaamse Regering van 28 oktober 2022 keurde definitief een besluit goed dat het instrumentarium van het werkplekleren in Vlaanderen moet vereenvoudigen. De werkervaringsstage zal vanaf 1 januari 2023 ruimer worden ingezet, en de activeringsstage en de gespecialiseerde beroepsverkennende stage verdwijnen. We bespreken het (vernieuwde) instrument van de werkervaringsstage.

De werkervaringsstage

De werkervaringsstage werd tot nu toe enkel ingezet in de trajecten tijdelijke werkervaring, waardoor de doelgroep eerder beperkt was. Vanaf 1 januari 2023 zal de VDAB (of een partnerorganisatie) ook werkzoekenden toelaten buiten deze trajecten.

De definitie van de werkervaringsstage wordt herschreven: waar de werkervaringsstage tot nu toe tot doel had om generieke competenties op te bouwen als werknemer, wordt de stage nu als volgt gedefinieerd: Een stage voor een niet-werkende werkzoekende in het kader van een traject naar betaald werk. Tijdens de werkervaringsstage voert de stagiair acties uit op een reële werkvloer en ligt de focus niet primair op technische competentieversterking.

De werkervaringsstage is een driepartijenovereenkomst tussen werkgever, werknemer en VDAB. Bij de overeenkomst wordt een opleidingsplan gevoegd. Het blijft VDAB die zal beslissen over de opstart en de duurtijd van de werkervaringsstage. De duurtijd kan nooit meer dan 6 maanden bedragen.

Arbeidsduur

Tot en met 31 december 2022 bedraagt de wekelijkse duur van de werkervaringsstage minstens 20 uur per week. Deze voorwaarde wordt echter opgeheven vanaf 1 januari 2023.

Vergoeding

De werkzoekende die een werkervaringsstage volgt, heeft recht op een maandelijkse vergoeding van 200 euro bruto die betaald wordt door de VDAB. Deze vergoeding wordt pro rata verminderd als de werkervaringsstage minder dan 20 uur per week bedraagt.

Dimona en arbeidsongevallenverzekering

Het is de VDAB die de cursist verzekert tegen arbeidsongevallen. Het is ook de VDAB die de Dimona (STG) zal uitvoeren voor de cursist.

Verplichtingen werkgever

De werkgever bij wie de stage wordt aangevat, staat in voor de ondersteuning van de werkzoekende op de werkvloer.

Gezien de stagiair tijdens de uitvoering van de werkervaringsstage enkel aansprakelijk is voor bedrog, zware fout of een herhaalde lichte fout, sluit de werkgever ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de stagiair.

Opgelet

Deze bepalingen werden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar de website van de Vlaamse overheid.

Voor een gedetailleerd overzicht van de stages in België verwijzen we naar onze publicatie ‘Stageovereenkomsten in België’, die eerder dit jaar is verschenen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.