De betaalde sportbeoefenaar: loongrens van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 13/07/2022 - 15:12
Laatste update: 13/07/2022 - 15:14

De betaalde sportbeoefenaar wordt omschreven als diegene die zich ertoe verbindt deel te nemen aan of zich voor te bereiden op een sportcompetitie of -exhibitie, onder het gezag van een ander persoon en dit tegen een loon dat een bepaalde loongrens overschrijdt. Voor de berekening van dit bedrag houdt men rekening met alle looncomponenten (vast loon, premies, onkostenvergoedingen, …).

Jaarlijks wordt deze loongrens vastgesteld bij Koninklijk Besluit. Voor de periode van 1 juli 2022 t.e.m. 30 juni 2023 bedraagt deze loongrens € 11.040.

Gevolgen van de overschrijding van de loongrens

Personen die deze loongrens overschrijden worden onweerlegbaar vermoed onderworpen te zijn aan de sociale zekerheid. Personen beneden deze loongrens worden slechts bij de RSZ aangegeven, indien ze werken in uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen dat zij werken onder het gezag van een ander persoon tegen een loon dat hoger is dan een zuivere vergoeding ter dekking van de kosten die eigen zijn aan de werkgever.

Inwerkingtreding

Deze loongrens is van toepassing vanaf 1 juli 2022 t.e.m. 30 juni 2023.

 

Bron: Koninklijk Besluit van 17 juni 2022 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, B.S. 28.06.2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.