Coronavirus: wat met telewerk vanaf 29 oktober?

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 28/10/2021 - 16:05
Laatste update: 02/11/2021 - 15:03

Zoals aangekondigd tijdens het Overlegcomité van 26 oktober 2021 wordt telewerk opnieuw sterk aanbevolen vanaf 29 oktober 2021.

Een Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 bepaalt dat deze aanbeveling geldt tot (en met) 28 januari 2022.

Dit zal het geval zijn:

  • voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en diensten (welke grootte zij ook hebben);
  • tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteite (vanwege de functie van de werknemer).

Ter herinnering, telewerk moet worden verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden.

De passende preventiemaatregelen moeten nog steeds genomen worden om de naleving van de regels van social distancing en een maximaal niveau van bescherming te garanderen.

Bronnen: www.premier.bekoninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, B.S. 29 oktober 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.