Coronavirus Waals Gewest: vergoedingen 25

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 23/03/2022 - 13:04
Laatste update: 24/03/2022 - 09:23

Naar aanleiding van de laatste beslissingen om bepaalde inrichtingen gesloten te houden en bepaalde bijeenkomsten zowel binnen als buiten te beperken in het 4e kwartaal van 2021, kent de Waalse regering u nieuwe vergoedingen toe als u een activiteit uitoefent die onder een van de onderstaande Nace-codes valt.

Mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u de vergoeding aanvragen op het Waalse platform www.indemnitécovid.wallonie.be vanaf 23 maart 2022.

Hebt u recht op deze vergoeding?

Om recht te hebben op deze vergoeding, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:  

  • Een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest vóór de aanvang van de steunperiode (vóór 1 oktober 2021);
  • Een zeer kleine, kleine of middelgrote onderneming zijn of een natuurlijke persoon zijn die socialezekerheidsbijdragen betaalt als zelfstandige in hoofdberoep;
  • Niet in moeilijkheden verkeren op 31 december 2019;
  • Een activiteit uitoefenen die onder een van de onderstaande NACE-codes valt:

NACE-code

Omschrijving

92.000

Loterijen en kansspelen

93.110

Exploitatie van sportaccommodaties

93.112

Pret- en themaparken

93.291

Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93.292

Exploitatie van recreatiedomeinen

93.299

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

U komt niet in aanmerking voor deze steun indien:

  • u zich in een staat van faillissement, ontbinding of vrijwillige of gerechtelijke vereffening bevindt;
  • u vrijwillig hebt gesloten tijdens de steunperiode (= K4/2021);
  • u niet bent ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) aan het begin van de steunperiode;
  • u niet actief bent in het jaar dat aan de steunperiode voorafgaat.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Het gaat om een forfaitaire vergoeding die pro rata wordt berekend op basis van het aantal sluitingsdagen (als gevolg van overheidsmaatregelen) tijdens de steunperiode.

Het bedrag of het maximum wordt vastgesteld op basis van uw personeelsbestand.

Het personeelsbestand is het gemiddelde aantal werknemers, in 2019 tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst in de gezamenlijke bedrijfszetels van uw onderneming die overeenstemmen met de arbeidseenheden (JAE), berekend op grond van de DmfA-aangiften voor de 4 kwartalen van 2019.

Als uw onderneming in 2020 of 2021 is opgericht, wordt uw steun begrensd door rekening te houden met het gemiddelde aantal werknemers in 2020 of 2021, al naargelang het geval.

De vergoeding wordt slechts eenmaal toegekend per onderneming en per steunperiode.

Als uw activiteit verboden was in het 4e kwartaal van 2021

Uw personeelsbestand

Bedrag van de vergoeding

0

€ 6.500

> 0 tot < 10

€ 10.000

10 tot < 50

€ 15.000

50 en ˂ 250

€ 20.000

Indien uw activiteit in het 4e kwartaal van 2021 aanzienlijk werd getroffen als gevolg van de beslissingen van 26 november 2021 om bijeenkomsten, zowel binnen als buiten, te beperken

U moet een omzetverlies aantonen van ten minste 25% in het 4e kwartaal van 2021 ten opzichte van datzelfde kwartaal van het jaar 2019.

Deze vergoeding kan niet worden gecumuleerd met de vergoeding die eveneens wordt toegekend in het kader van de vergoeding 25 indien uw activiteit verboden was (zie hierboven).

U ontvangt een vergoeding van 7,5 % van de omzet van het 4e kwartaal van 2019, geïndexeerd op basis van de afgevlakte consumentenprijzenindex (2013) tijdens het laatste kwartaal van 2021.

Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan de maxima die zijn vastgesteld op basis van uw personeelsbestand.

Uw personeelsbestand

Bedrag van de vergoeding

0

€ 8.000

> 0 tot < 10

€ 12.000

10 tot < 50

€ 18.000

50 en ˂ 250

€ 24.000

Wat moet u doen?

U moet uw vergoeding aanvragen op  www.indemnitécovid.wallonie.be (vergoeding 25) vanaf 23 maart 2022 tot en met 6 mei 2022.

Bronnen: www.indemnitécovid.wallonie.be; besluit van de Waalse Regering van 10 februari 2022 betreffende de toekenning van steun aan zelfstandigen en aan ondernemingen die hun activiteiten hebben moeten stopzetten of die in het vierde kwartaal van 2021 getroffen zijn door beslissingen naar aanleiding van de crisis door het coronavirus COVID-19, B.S. 28.02.2022

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.