Coronavirus Waals Gewest: nieuwe steunmaatregelen voor uw vzw

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 6min
Publicatiedatum: 12/10/2021 - 07:51
Laatste update: 12/10/2021 - 07:55

In het kader van de gezondheidscrisis heeft de Waalse regering drie nieuwe aanvullende steunmaatregelen in het leven geroepen voor vzw's (vergoedingen 18, 19A en 19B). Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden waaraan u moet voldoen om hiervoor een aanvraag in te dienen.

Deze steunmaatregelen zijn voor u toegankelijk via het onlineplatform van het Waals Gewest. U moet de steun die overeenstemt met uw NACE-code (en mits aan de andere voorwaarden wordt voldaan) uiterlijk op 28 oktober 2021 aanvragen.

Heeft u recht op deze steun?

U moet:

 • een vzw zijn;
 • aan de btw onderworpen zijn;
 • ten minste 1 persoon met een arbeidsovereenkomst tewerkstellen (in 2021) en minder dan 250 personen (in VTE in 2021) in dienst hebben;
 • een economische activiteit uitoefenen, namelijk het aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde markt;
 • een economisch karakter als maatschappelijk doel hebben;
 • een financiering uit publieke bronnen hebben die niet meer dan 50% bedraagt, met uitzondering van werkgelegenheidssteun, op basis van de goedgekeurde rekeningen voor 2019;
 • geen COVID-steun hebben ontvangen die door een andere deelstaat is toegekend in het kader van de COVID-19-crisis voor een bedrag dat gelijk is aan of hoger is dan het minimumbedrag van de tegemoetkoming.

Hoeveel bedraagt de steun?

Het bedrag van uw steun hangt af van uw activiteitensector (op basis van uw NACE-code) en het aantal werknemers (uitgedrukt in voltijdse equivalenten).

Dit aantal stemt overeen met het gemiddelde aantal werknemers in 2019 dat tewerkgesteld was via een arbeidsovereenkomst in de gezamenlijke bedrijfszetels van uw vzw die overeenstemmen met de arbeidseenheden (JAE), berekend op grond van uw DmfA-aangiften voor 2019.

Vergoeding 18

U moet:

 • een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest en uw activiteit uitoefenen vóór 5 maart 2021;
 • een activiteit uitoefenen die onder een van de volgende NACE-codes valt:

NACE-code

Beschrijving van de activiteit

56.101

Eetgelegenheden met volledige bediening

56.102

Eetgelegenheden met beperkte bediening

56.210

Catering

56.301

Cafés en bars

56.302

Discotheken, dancings en dergelijke

56.309

Andere drinkgelegenheden

De grootte van uw vzw bepaalt het bedrag van uw steun:

VTE

˂ 1 VTE

1 tot 4 VTE’s

5 tot 9 VTE's

10 tot 249 VTE's

€ 4.000

€ 6.500

€ 9.500

€ 12.000

Als uw vzw in 2020 opgericht is, wordt het personeelsbestand berekend over het gemiddeld aantal werknemers in 2020.

Vergoeding 19 A

U moet:

 • een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest en uw activiteit uitoefenen vóór 27 maart 2021;
 • een activiteit uitoefenen die onder een van de volgende NACE-codes valt:

NACE-code

Beschrijving van de activiteit

47.990

Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- of straathandel

59.140

Vertoning van films

82.300

Organisatie van congressen en beurzen

85.510

Andere drinkgelegenheden

85.520

Cultureel onderwijs

90.021

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90.041

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90.042

Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

91.030

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91.041

Botanische tuinen en dierentuinen

92.000

Loterijen en kansspelen

93.110

Exploitatie van sportaccommodaties

93.121

Activiteiten van voetbalclubs

93.122

Activiteiten van tennisclubs

93.123

Activiteiten van overige balsportclubs

93.124

Activiteiten van wielerclubs

93.125

Activiteiten van vechtsportclubs

93.126

Activiteiten van watersportclubs

93.127

Activiteiten van paardensportclubs

93.128

Activiteiten van atletiekclubs

93.129

Activiteiten van overige sportclubs

93.130

Fitnesscentra

93.199

Overige sportactiviteiten

93.211

Exploitatie van kermisattracties

93.212

Exploitatie van pret- en themaparken

93.291

Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93.292

Exploitatie van recreatiedomeinen

93.299

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

Uw premie bedraagt:

Categorie (VTE)

˂ 1 VTE

1 tot 4 VTE’s

5 tot 9 VTE's

10 tot 249 VTE's

€ 4.000

€ 6.500

€ 9.500

€ 12.000

Als uw vzw in 2020 opgericht is, wordt het personeelsbestand berekend over het gemiddeld aantal werknemers in 2020.

Vergoeding 19B

U moet:

 • een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest en uw activiteit uitoefenen vóór 27 maart 2021;
 • een activiteit uitoefenen die onder een van onderstaande NACE-codes valt:

 

NACE-code

Beschrijving van de activiteit

45.113

Detailhandel in auto's en bestelwagens (= 3,5 ton)

45.193

Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

45.194

Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans

45.206

Wassen en poetsen van motorvoertuigen

45.320

Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

45.402

Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

47.191

Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij

 voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte van minder dan 2500m²)

47.192

Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij

 voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte vanaf 2500 m²)

47.410

Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels

47.420

Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels

47.430

Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels

47.512

Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels

47.519

Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels

47.527

Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels

47.530

Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en

 wandbekleding in gespecialiseerde winkels

47.540

Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels

47.591

Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels

47.592

Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde

 winkels

47.593

Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in

 niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde

 winkels

47.594

Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels

47.599

Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels

47.630

Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels

47.640

Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels

47.650

Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde

 winkels

47.711

Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde

 winkels

47.712

Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels

47.713

Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels

47.714

Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels

47.715

Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels

47.716

Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en

 onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)

47.721

Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels

47.722

Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels

47.761

Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels

47.762

Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels

47.770

Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels

47.782

Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in

 precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels

47.783

Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde

 winkels

47.785

Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels

47.786

Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels

47.787

Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels

47.788

Detailhandel in babyartikelen in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment

47789

Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels

47.791

Detailhandel in antiquiteiten in winkels

47.792

Detailhandel in tweedehandskleding in winkels

47.793

Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels,

 m.u.v. tweedehandskleding

47.820

Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel

47.890

Markt- en straathandel in andere artikelen

96.021

Haarverzorging

96.022

Schoonheidsverzorging

96.040

Sauna's, solaria, baden, enz.

96.092

Plaatsen van tatoeages en piercings

 

Uw premie bedraagt:

Categorie (VTE)

˂ 1 VTE

1 tot 4 VTE’s

5 tot 9 VTE's

10 tot 249 VTE's

€ 3.250

€ 5.500

€ 7.500

€ 9.750

Als uw vzw in 2020 opgericht is, wordt het personeelsbestand berekend over het gemiddeld aantal werknemers in 2020.

Wat moet u doen?

U moet het aanvraagformulier op de website ww.indemnitecovid.wallonie.be invullen. Dit formulier is beschikbaar sinds 29 september 2021.

U dient het uiterlijk op 28 oktober 2021 in te vullen.

 

Bronnen: decreet van 10 juni 2021 tot voortzetting van de toekenning van een bijkomende vergoeding ten gunste van de verenigingen zonder winstoogmerk die een economische activiteit in het kader van de COVID-19 crisis uitoefenen, B.S. 15.06.2021.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.