Coronavirus: telewerkverplichting versoepeld vanaf 9 juni

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 11/05/2021 - 18:44
Laatste update: 12/05/2021 - 08:56

Een van de maatregelen die het Overlegcomité van 11 mei 2021 heeft aangekondigd, is een versoepeling van de regels inzake telewerk.

Die versoepeling zal in twee stappen plaatsvinden, mits aan bepaalde voorwaarden (die met name verband houden met het vlotte verloop van de vaccinatiecampagne) voldaan is.

Vanaf 9 juni 2021

Telewerk zal verplicht blijven.

Het zal echter mogelijk zijn om per week één ‘terugkeermoment’ naar de werkvloer te voorzien. Zullen daarbij tegelijk aanwezig kunnen zijn:

  • maximaal 20 % van de werknemers;
  • of maximaal 5 werknemers in kmo’s met minder dan 10 werknemers.

Dit ‘terugkeermoment’ moet zodanig georganiseerd worden dat het risico op besmetting op de werkvloer en tijdens de verplaatsing van en naar het werk zo laag mogelijk wordt gehouden.

Raadpleeg hieromtrent de verklaring van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk en van de Nationale Arbeidsraad.

Testing wordt ten zeerste aanbevolen.

Vanaf 1 juli 2021

Telewerk zal niet langer verplicht zijn, maar zal wel aanbevolen blijven.

Ook testing zal nog altijd aanbevolen worden.

Zodra we hierover meer details hebben, verneemt u dat van ons.

Bron: www.premier.be.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.