Coronavirus: teambuildings en bedrijfsevenementen voortaan verboden

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 06/12/2021 - 12:39
Laatste update: 09/12/2021 - 11:55

Het Overlegcomité van 3 december 2021 heeft aangekondigd dat teambuildings en andere feesten op de werkvloer voortaan verboden zijn.

Een Koninklijk Besluit van 4 december 2021 geeft hierbij verduidelijking.

Concreet is het vanaf 4 december 2021 verboden om:

  • enerzijds, teambuildings met fysieke aanwezigheid te organiseren, zowel binnen als buiten;
  • en, anderzijds, niet-publiek toegankelijke bedrijfsevenementen op de arbeidsplaats te organiseren.

Telewerken is nog steeds verplicht; terugkeermomenten blijven toegestaan.

Bron: Koninklijk besluit van 4 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, Belgisch Staatsblad 4 december 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.