Coronavirus Brussels Hoofdstedelijk Gewest: premie voor de socio-culturele en creatieve sector

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 08/06/2022 - 13:05
Laatste update: 08/06/2022 - 16:21

De Brusselse regering steunt opnieuw werkgevers in de socio-culturele en creatieve sector met ten hoogste 5 voltijdse equivalenten (VTE) opgericht in de vorm van een onderneming zonder winstoogmerk.

U kunt deze premie tot en met 26 juni 2022 online aanvragen.

Deze premie is de opvolger van de premie die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in augustus 2021 aan dezelfde sectoren heeft toegekend (zie onze infoflash van 19 augustus 2021).

Heeft u recht op de premie?

Om deze premie te kunnen aanvragen, moet u:

  • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over minstens een bedrijfszetel beschikken. Deze moet bij de KBO zijn ingeschreven om deze voorwaarde te valideren;
  • Getroffen zijn door de Coronacrisis en een inkomstenverlies hebben geleden die de jaaromzet en de draagkracht met betrekking tot de vaste kosten beïnvloeden;
  • Een sociaal oogmerk hebben dat in uw statuten is opgenomen en dat niet van economische en commerciële aard is;
  • Op 31 december 2021 geen faillissements- of liquidatieprocedure hebben ingeleid;
  • Niet over overgedragen winsten of niet-toegewezen reserves beschikken van meer dan 10.000 euro bij de afsluiting van de rekeningen op 31 december 2021;
  • Op 31 december 2021 ten hoogste vijf voltijdse equivalenten (VTE) tewerkstellen;
  • In 2022 geen premie of premies hebben gekregen die door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Vlaanderen of Wallonië werd ingevoerd in het kader van de Coronacrisis;
  • Op 31 december 2021 een activiteit uitoefenen die onder één van de onderstaande  NACE-codes valt;

Beschrijving van de activiteit

NACE-code

Vervaardiging van kleding van leer

14110

Vervaardiging van werkkleding

14120

Vervaardiging van andere bovenkleding

14130

Vervaardiging van onderkleding

14140

Vervaardiging van hoeden en petten

14191

Vervaardiging van andere kleding en toebehoren

14199

Vervaardiging van artikelen van bont

14200

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

14310

Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding

14390

Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont

15110

Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk

15120

Vervaardiging van schoeisel

15200

Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk

16292

Krantendrukkerijen

18110

Overige drukkerijen

18120

Prepress- en premediadiensten

18130

Binderijen en aanverwante diensten

18140

Reproductie van opgenomen media

18200

Vervaardiging van verlichtingsapparaten

27402

Bewerken van diamant

32121

Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen

32122

Vervaardiging van sieraden

32123

Vervaardiging van edelsmeedwerk

32124

Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen

32129

Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen

32130

Vervaardiging van muziekinstrumenten

32200

Uitgeverijen van boeken

58110

Uitgeverijen van kranten

58130

Uitgeverijen van tijdschriften

58140

Overige uitgeverijen

58190

Uitgeverijen van computerspellen

58210

Productie van bioscoopfilms

59111

Productie van televisiefilms

59112

Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms

59113

Productie van televisieprogramma's

59114

Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie

59120

Distributie van films en video- en televisieprogramma's

59130

Vertoning van films

59140

Maken van geluidsopnamen

59201

Geluidsopnamestudio's

59202

Uitgeverijen van muziekopnamen

59203

Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen

59209

Uitzenden van radioprogramma's

60100

Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's

60200

Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen

74101

Activiteiten van industriële designers

74102

Activiteiten van grafische designers

74103

Activiteiten van interieurdecorateurs

74104

Activiteiten van decorateur-etalagisten

74105

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers

74109

Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen

74201

Overige fotografische activiteiten

74209

Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel

77294

Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten

90011

Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90012

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90021

Ontwerp en bouw van podia

90022

Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

90023

Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten

90029

Scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten

90031

Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten

90032

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90041

Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

90042

Bibliotheken, mediatheken en ludotheken

91011

Openbare archieven

91012

Musea

91020

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91030

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie is een eenmalig forfaitair bedrag van 3.000 €.

U kunt deze steun maar één keer aanvragen. Deze kan niet worden gecumuleerd met enige andere premie van een gewest of gemeenschap die u in 2022 in het kader van de Coronacrisis heeft gekregen. U kunt deze dus wel cumuleren met de premie van 3.000 € die u in 2021 zou hebben gekregen (zie onze infoflash van 19 augustus 2021).

Wat moet u doen?

De premie moet aangevraagd worden op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid via het onlineformulier. Dit formulier is beschikbaar tot 26 juni 2022.

Bronnen: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 april 2022 betreffende steun aan de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, B.S. 27.05.2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.