Coronavirus Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ‘herstelpremie’

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 8min
Publicatiedatum: 28/10/2021 - 14:42
Laatste update: 29/10/2021 - 14:26

De Brusselse regering steunt de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en hun belangrijkste leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer door hun een nieuwe premie toe te kennen.

U kunt deze premie nu online aanvragen.

Hebt u recht op de premie?

Te vervullen algemene voorwaarden

Om deze premie te kunnen aanvragen, moet u:

 • op 31 december 2020 ingeschreven zijn in de KBO;
 • op 31 december 2020 een vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben;
 • niet de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen genieten;
 • uw sociale en fiscale verplichtingen nakomen en voldoen aan uw verplichtingen inzake bekendmaking van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België;
 • een Belgische zichtrekening hebben;
 • geen Brusselse steun ontvangen hebben voor vzw’s in de sociaal-culturele sector;
 • in 2019 een omzet verwezenlijkt hebben die hoger is dan de hieronder vermelde bedragen, afhankelijk van het aantal vestigingseenheden van uw onderneming die actief zijn in het Brussels Gewest en waarvan de begindatum in de KBO 1 januari 2020 voorafgaat:

Aantal vestigingseenheden in het Brussels Gewest

Omzet 2019

1

€ 25.000

2

€ 35.000

3

€ 45.000

4

€ 55.000

5 en +

€ 65.000

Specifieke voorwaarden

U moet ook voldoen aan bepaalde voorwaarden die verschillen naargelang van uw activiteitensector.

Reca-sector en de leveranciers

 • U hebt een van de NACE-codes vermeld in de bijlage.
 • U hebt tussen het kwartaal K4/2020 en het kwartaal K4/2019 een omzetverlies van ten minste 60% geleden. Het omzetverlies wordt berekend over K2-K3-K4 2020 + K1 2021 vergeleken met K2-K3-K4 2019 + K1 2020.
 • U voldoet aan uw verplichtingen met betrekking tot het geregistreerd kassasysteem.

Sectoren van de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer

 • U hebt een van de NACE-codes vermeld in de bijlage.
 • U hebt tussen de kwartalen K2 tot K4 van 2020 en de kwartalen K2 tot K4 van 2019 een omzetverlies van ten minste 40% geleden. Het omzetverlies wordt berekend over K2-K3-K4 2020 + K1 2021 vergeleken met K2-K3-K4 2019 + K1 2020.

Sector van de discotheken

 • U hebt NACE code 56.302.
 • U hebt tussen het kwartaal K4/2020 en het kwartaal K4/2019 een omzetverlies van ten minste 40% geleden. Het omzetverlies wordt berekend over K2-K3-K4 2020 + K1 2021 vergeleken met K2-K3-K4 2019 + K1 2020.
 • U hebt een milieuvergunning of een milieuverklaring voor uw activiteit als discotheek.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie is afhankelijk van het percentage omzetverlies en het aantal werknemers dat u tewerkstelt (in VTE). Het Brussels Gewest zal zich baseren op de sociale balans van 2019 voor de bepaling van uw aantal werknemers (in VTE). Als u niet verplicht bent een sociale balans te publiceren of als de publicatietermijn nog niet verstreken is, zal de Brusselse administratie zich baseren op een door uw sociaal secretariaat afgegeven attest waaruit het gemiddelde aantal werknemers in VTE voor het jaar 2019 blijkt.

Als u in de loop van 2019 in de KBO werd ingeschreven, moet het bedrag van de omzet voor 2019 berekend worden pro rata het aantal dagen dat u in 2019 in de KBO was ingeschreven.

De premie wordt toegekend per vestigingseenheid met een maximum van 5 vestigingseenheden per onderneming.

Het bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan het werkelijke omzetverlies over de betrokken periode.

Premie voor de Reca-sector en de leveranciers

Ondernemingen in deze sectoren opgericht tussen 1/1/2019 en 31/12/2019

Omzetverlies van ten minste 60%

Premie: zie onderstaande tabel

Omzetverlies van minder dan 60%

€ 2.000

Ondernemingen in deze sectoren opgericht tussen 1/1/2020 en 31/12/2020

 

€ 2.000

 

Aantal voltijdsequivalenten

Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80%

Omzetverlies van 80% of meer

Minder dan 0,5

€ 7.000

€ 12.000

Van 0,5 tot minder dan 10

€ 9.000

€ 15.000

Van 10 tot minder dan 20

€ 13.000

€ 20.000

20 en meer

€ 17.000

€ 26.000

 

Premie voor de sectoren van de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer

 

Ondernemingen in deze sectoren opgericht tussen 1/1/2019 en 31/12/2019

Omzetverlies van ten minste 40 %

Premie: zie onderstaande tabel

Omzetverlies van minder dan 40%

€ 3.000

Ondernemingen in deze sectoren opgericht tussen 1/1/2020 en 31/12/2020

 

€ 3.000

 

Aantal VTE's

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60%

Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80%

Omzetverlies van 80% of meer

Minder dan 0,5

€ 7.000

€ 11.000

€ 13.000

Van 0,5 tot minder dan 10

€ 9.000

€ 15.000

€ 17.000

Van 10 tot minder dan 20

€ 11.000

€ 17.000

€ 20.000

20 of meer

€ 13.000

€ 25.000

€ 27.000

 

Premie voor de discotheken

Discotheken opgericht tussen 1/1/2019 en 31/12/2019

Omzetverlies van ten minste 40%

Premie: zie onderstaande tabel

Omzetverlies van minder dan 40%

€ 3.000

Discotheken opgericht tussen 1/1/2020 en 31/12/2020

 

€ 3.000

 

Aantal VTE's

Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60%

Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80%

Omzetverlies van 80% of meer

Minder dan 0,5

€ 7.000

€ 11.000

€ 13.000

Van 0,5 tot minder dan 10

€ 9.000

€ 15.000

€ 17.000

Van 10 tot minder dan 20

€ 11.000

€ 17.000

€ 20.000

20 of meer

€ 13.000

€ 25.000

€ 27.000

Wat moet u doen?

De premie moet aangevraagd worden op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid via het onlineformulier. Dit formulier is beschikbaar vanaf 25 oktober 2021.

De Brusselse administratie moet uw aanvraag uiterlijk op 25 november 2021 ontvangen hebben.

U kunt slechts één enkele steunaanvraag indienen.

Bovendien kunt u deze 3 premies niet combineren. U moet dus een van deze drie premies kiezen als u aan de voorwaarden voldoet om deze te ontvangen.

Bijlage: lijst van NACE-codes

Sector van de restaurants en cafés (RECA)

Beschrijving van de activiteit

NACE-code

Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte

10.110

Verwerking en conservering van gevogelte

10.120

Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte

10.130

Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

10.200

Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevrorenaardappelbereidingen

10.311

Productie van diepgevroren aardappelbereidingen

10.312

Vervaardiging van groente- en fruitsappen

10.320

Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten

10.391

Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit

10.392

Productie van diepgevroren groenten en fruit

10.393

Vervaardiging van oliën en vetten

10.410

Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

10.420

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

10.510

Vervaardiging van consumptie-ijs

10.520

Vervaardiging van maalderijproducten

10.610

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

10.620

Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10.711

Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10.712

Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk

10.720

Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

10.730

Vervaardiging van suiker

10.810

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

10.820

Verwerking van thee en koffie

10.830

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

10.840

Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

10.850

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

10.860

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen

10.890

Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen

11.010

Vervaardiging van wijn uit druiven

11.020

Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen

11.030

Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

11.040

Vervaardiging van bier

11.050

Vervaardiging van mout

11.060

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water

11.070

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

46.170

Groothandel in granen en zaden

46.211

Groothandel in andere akkerbouwproducten

46.214

Groothandel in levend vee

46.231

Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee

46.232

Groothandel in consumptieaardappelen

46.311

Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen

46.319

Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte

46.321

Groothandel in vlees van wild en van gevogelte

46.322

Groothandel in zuivelproducten en eieren

46.331

Groothandel in spijsoliën en -vetten

46.332

Groothandel in wijnen en geestrijke dranken

46.341

Groothandel in dranken, algemeen assortiment

46.349

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

46.360

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

46.370

Groothandel in vis en schaal- en weekdieren

46.381

Groothandel in aardappelproducten

46.382

Groothandel in andere voedingsmiddelen

46.389

Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen

46.391

Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen

46.392

Eetgelegenheden met volledige bediening

56.101

Eetgelegenheden met beperkte bediening

56.102

Overige eetgelegenheden

56.290

Cafés en bars

56.301

Andere drinkgelegenheden

56.309

Sector van de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer

Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden

49.110

Exploitatie van taxi’s

49.320

Overig personenvervoer te land

49.390

Catering

56.210

Distributie van films en video- en televisieprogramma's

59.130

Vertoning van films

59.140

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers (ontwerp van expositiestands)

74.109

Activiteiten van fotografen

74.201

Overige fotografische activiteiten

74.209

Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur

77.292

Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en

 tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden

77.293

Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel

77.294

Verhuur en lease van bloemen en planten

77.296

Verhuur en lease van tenten

77.392

Reisbureaus

79.110

Reisorganisatoren

79.120

Toeristische informatiediensten

79.901

Overige reserveringsactiviteiten

79.909

Algemene reiniging van gebouwen

81.210

Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging

81.220

Organisatie van congressen en beurzen

82.300

Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten

90.011

Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90.012

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90.021

Ontwerp en bouw van podia

90.022

Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

90.023

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90.041

Musea

91.020

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91.030

Botanische tuinen en dierentuinen

91.041

Loterijen en kansspelen

92.000

Exploitatie van sportaccommodaties

93.110

Activiteiten van voetbalclubs

93.121

Activiteiten van tennisclubs

93.122

Activiteiten van overige balsportclubs

93.123

Activiteiten van wielerclubs

93.124

Activiteiten van vechtsportclubs

93.125

Activiteiten van watersportclubs

93.126

Activiteiten van paardensportclubs

93.127

Activiteiten van atletiekclubs

93.128

Activiteiten van overige sportclubs

93.129

Fitnesscentra

93.130

Overige sportactiviteiten

93.199

Exploitatie van kermisattracties

93.211

Exploitatie van pret- en themaparken

93.212

Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93.291

Exploitatie van recreatiedomeinen

93.292

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten

93.299

Activiteiten van industriële wasserijen

96.011

 

Bronnen: www.1819.be; Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2021 betreffende herstelsteun aan de nog zwaar getroffen ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer, B.S. 25.10.2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.