CAO nr. 164 - binnenkort een fietsvergoeding voor elke werknemer in de privésector

Auteur: Melissa Menschaert (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 02/02/2023 - 07:39
Laatste update: 03/02/2023 - 07:48

Op 24 januari hebben de sociale partners een nieuwe cao nr. 164 afgesloten omtrent de fietsvergoeding bij woon-werkverplaatsingen. In deze cao wordt er voorzien dat alle werknemers uit de privésector die met de fiets naar het werk komen, recht zullen hebben op een fietsvergoeding vanaf 1 mei 2023.

Wat wordt er bepaald in cao nr. 164?

De cao voorziet een  fietsvergoeding voor de woon-werkverplaatsingen van 0,27 euro per kilometer. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze vergoeding is sociaal en fiscaal vrijgesteld.

De toekenning van de vergoeding wordt geplafonneerd. De werkgever dient de vergoeding namelijk maar voor maximaal 40 kilometer per dag toe te kennen (20 km per enkel traject).

Om recht te hebben op de fietsvergoeding moet de werknemer de fiets regelmatig gebruiken voor de woon-werkverplaatsingen (vb. ten minste één keer per week).

Indien de werknemer voor die verplaatsingen gebruik maakt van verschillende vervoerswijzen, waaronder de fiets, heeft hij de mogelijkheid om voor elk daarvan een vergoeding van zijn werkgever te ontvangen, op voorwaarde dat die verschillende vergoedingen betrekking hebben op:

  • ofwel verschillende gedeelten van het woon-werktraject;
  • ofwel hetzelfde traject (of hetzelfde gedeelte daarvan) dat in verschillende perioden van het jaar wordt afgelegd.

Eenzelfde afstand die op hetzelfde moment wordt afgelegd mag dus niet meer dan één keer vergoed worden door de werkgever. De werknemer dient dan ook steeds het meest geschikte vervoersmiddel voor zijn situatie te kiezen.

De werknemer dient ten slotte ook een verklaring op erewoord in te vullen en te ondertekenen. Hierin dient hij het aantal kilometers te vermelden dat hij met de fiets aflegt tussen zijn woonplaats en de plaats van tewerkstelling, evenals het betrokken aantal dagen in de maand dat hij met de fiets naar het werk komt.

CAO van suppletieve aard

Deze cao is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de privésector en is van suppletieve aard.

Dit laatste zorgt ervoor dat indien er in een cao op sectoraal of ondernemingsniveau reeds een bedrag voor de woon-werkverplaatsing met de fiets wordt voorzien, dat bedrag van toepassing blijft, zelfs indien dit bedrag lager is dan het bedrag voorzien in cao nr. 164.

Wanneer treedt deze cao in werking?

Deze cao treedt op 1 mei 2023 in werking voor onbepaalde duur.

De paritaire comités die sinds 1 januari 2020 voor het eerst zijn samengesteld dienen deze vergoeding pas vanaf 1 januari 2024 toe te kennen.

In de tweede helft van 2024 wordt deze cao geëvalueerd.

Bron : CAO nr. 164 van 24 januari 2023

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.