Boerenprotest in Brussel op 26 februari 2024

Auteur: Alexia Buyl (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 26/02/2024 - 07:50
Laatste update: 26/02/2024 - 07:50

Het verkeer in Brussel zal deze maandag waarschijnlijk verstoord worden door een nieuwe betoging van landbouwers.

Sommige werknemers zullen mogelijk dus met vertraging of helemaal niet op het werk aankomen.

Hebben ze recht op loon voor de volledige dag?

Moet je de 'niet-gewerkte' uren uitbetalen?

Als je werknemer te laat of niet op het werk aankomt wegens de protestacties/blokkades van de boeren, kan hij, in principe, geen aanspraak maken op het loon voor de niet-gewerkte uren.

De risico’s op protestacties werden immers enkele dagen geleden al aangekondigd. De media hebben die informatie op grote schaal verspreid. De reden van de vertraging of afwezigheid op het werk is dus niet onverwacht en ligt vóór het vertrek van de werknemer. Die had bijgevolg de vereiste maatregelen kunnen treffen om op tijd op het werk aan te komen.

=> Toch dient men met 'gezond verstand' en begrip te handelen. Zelfs indien de werknemer alle nodige maatregelen neemt (bv. vroeger vertrekken), is hij er nog niet altijd zeker van dat hij op tijd op het werk zal aankomen. Het kan ook dat de werknemer zich helemaal niet naar het werk kan begeven omdat hij onmogelijk een ander openbaarvervoermiddel kan gebruiken of te voet kan komen.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, met jouw akkoord, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Bron: artikel 27, § 1, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.