Beperkte neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting

Auteur: Béatrice Verelst (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 18/11/2022 - 11:37
Laatste update: 18/11/2022 - 11:39

De wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid wijzigt de voorwaarden voor de neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting waarvoor de adviserend geneesheer van het ziekenfonds zijn toelating gaf.

De wet treedt in werking op 28 november 2022.

Volledige ongeschiktheid tijdens een gedeeltelijke hervatting

Wanneer de werknemer aangepast of ander werk hervat zoals toegelaten door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds en zijn gezondheidstoestand verslechtert, krijgt de volledig arbeidsongeschikte werknemer onmiddellijk een uitkering van het ziekenfonds. Het gaat hier over een 'neutralisatie van het gewaarborgd loon'.

Vanaf 28 november 2022 is deze neutralisatie beperkt tot twintig weken vanaf de aanvang van de uitvoering van het aangepaste of andere werk.

Met andere woorden: de werknemer die minder dan twintig weken na de aanvang van de gedeeltelijke werkhervatting zoals toegelaten door het ziekenfonds opnieuw volledig arbeidsongeschikt wordt, ontvangt onmiddellijk een uitkering van het ziekenfonds. Als hij meer dan twintig weken na de werkhervatting zoals toegelaten door het ziekenfonds opnieuw volledig arbeidsongeschikt wordt, ontvangt hij voor de door het ziekenfonds toegelaten uren een gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever. Als er tijdens de gedeeltelijke werkhervatting meerdere keren sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid, moet er niet telkens een nieuwe periode van twintig weken in acht worden genomen. De periode van twintig weken gaat van start vanaf het begin van de eerste toelating voor aangepast of ander werk.

Deze beperkte neutralisatie geldt voor een werkhervatting bij zowel dezelfde als een andere werkgever en betreft enkel een ziekte of ongeval in het privéleven. In geval van een arbeidsongeval dat of een beroepsziekte die zich voordoet tijdens de gedeeltelijke werkhervatting blijft de werkgever verplicht onmiddellijk het gewaarborgd loon uit te betalen.

 

Bronnen: wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, B.S. 18.11.2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.