Begrotingsakkoord: steunmaatregelen voor ondernemingen en de werkgelegenheid

Auteur: Legal Knowledge (Legal Experts)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 12/10/2022 - 13:42
Laatste update: 12/10/2022 - 19:58

De federale regering heeft afgelopen dinsdag verschillende beslissingen genomen in het kader van het begrotingsakkoord.

Sommige daarvan zijn bedoeld om ondernemingen te helpen het hoofd te bieden aan met name de loonindexering en stijgende energieprijzen.

Andere beslissingen zijn meer specifiek gericht op de werkgelegenheid.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen waarover de regering een akkoord bereikt heeft:

  • verlenging van het stelsel van tijdelijke werkloosheid ‘energie’ tot 31 maart 2023;
  • vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen in het 1e en 2e kwartaal van 2023;
  • uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor het 3e en 4e kwartaal van 2023;
  • verhoging van het aantal uren dat een student in 2023 en 2024 kan werken (met betaling van de solidariteitsbijdrage);
  • uitbreiding van de sectoren die een beroep kunnen doen op flexi-jobs (bv. de zorgsector voor bepaalde functies);
  • invoering van strengere toegangsvoorwaarden en uitoefeningsbepalingen voor tijdskrediet ‘Zorg voor zijn kind(eren) jonger dan 8 jaar’ (bv. leeftijd van het kind verlaagd tot 5 jaar en duur verlaagd tot 48 maanden);
  • inperking van het toepassingsgebied van auteursrechten.

Belangrijk! Deze maatregelen moeten nog in wetgevende of reglementaire teksten gegoten worden.

Zodra we hierover meer details hebben, verneemt u dat van ons.

Bronnen: premier.be; pers.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.