Begrafenissector: uitbreiding gelegenheidsarbeid

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 10/01/2023 - 17:00
Laatste update: 10/01/2023 - 17:01

Het toepassingsgebied van het gelegenheidswerk in de begrafenissector werd uitgebreid vanaf 1 januari 2023.  

Concreet werden volgende taken toegevoegd aan het toepassingsgebied:

  • rouwdrukwerk klaarmaken voor verzending: plooien, in omslagen steken;
  • kleine werkzaamheden op de begraafplaats uitvoeren, zoals accessoires plaatsen of wegnemen;
  • kleine, niet-regelmatige onderhoudswerkzaamheden in en aan gebouwen in functie van bezoeken en ceremonies uitvoeren.

Deze uitbreiding treedt in werking vanaf 1 januari 2023.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we naar het document ‘gelegenheidswerknemer’ in PC 320, dat u kan terugvinden in onze sectorale informatie.

Bron

Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.