Bedrijfsvoertuigen – RSZ: de CO2-bijdrage op 1 januari 2023

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 13/12/2022 - 14:13
Laatste update: 13/12/2022 - 14:16

Indexering van de CO2-bijdrage op 1 januari 2023

De formule voor de berekening van de solidariteitsbijdrage die werkgevers op bedrijfsvoertuigen zijn verschuldigd, wordt op 1 januari 2023 aangepast.

Op 1 januari 2005 werd een door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuigen ingevoerd die gebaseerd is op de CO2-uitstoot. Die werkgeversbijdrage, die elke maand wordt berekend, moet per kwartaal aan de RSZ worden betaald binnen dezelfde termijnen als de termijnen die gelden voor de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers.

Concreet wordt de bijdrage berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig en van een forfaitair bedrag dat afhangt van het soort van brandstof en elk jaar op 1 januari wordt geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2023 zal de solidariteitsbijdrage van werkgevers op bedrijfsvoertuigen worden berekend op basis van de volgende formule:

Type brandstof

Basisformule

Indexeringscoëfficiënt

Benzine

{[(CO2-uitstoot x 9 EUR) – 768] / 12} x

Vermenigvuldigd met 171,64 en vervolgens gedeeld door 114,08

Diesel

{[(CO2-uitstoot x 9 EUR) – 600] / 12} x

LPG

{[(CO2-uitstoot x 9 EUR) – 990] / 12} x

Elektrisch

20,83 EUR x

Bovendien mag vanaf 1 januari 2023 het bedrag van de CO2-bijdrage in geen geval lager zijn dan

31,34 EUR voor niet-elektrische wagens.

Voorbeeld 

De werknemer gebruikt een bedrijfsvoertuig type SKODA SUPERB, 1.6 CRDTI Classic voor privédoeleinden. De wagen is uitgerust met een dieselmotor. De CO2-uitstoot voor die categorie van wagens bedraagt 130 g/km.

CO2-bijdrage vanaf 2023: 71,47 EUR per maand ([Afbeelding verwijderd.((130 x 9) - 600) / 12) x 171,64) / 114,08]), of 214,40 EUR per kwartaal.

Deze bedragen worden gecommuniceerd onder voorbehoud van bevestiging door de RSZ.

Opmerking: CO2-uitstoot te gebruiken vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 moet, bij de berekening van de CO2-bijdrage, rekening worden gehouden met de volgende waarde:

  • de NEDC 1.0 CO2-waarde als het voertuig alleen een NEDC-waarde heeft;
  • de WLTP CO2-waarde als het voertuig alleen een WLTP-waarde heeft;
  • de NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP CO2-waarde (vrije keuze) als het voertuig zowel een NEDC 2.0 CO2-waarde als een WLTP-CO2-waarde heeft.

Als het voertuig twee CO2-uitstootgehaltes heeft, kiest u, in het raam van de berekening van de CO2-bijdrage, dus het best voor de laagste CO2-uitstoot.

Fors hogere CO2-bijdrage vanaf 1 juli 2023

In het raam van de vergroening van de mobiliteit heeft de regering beslist dat de CO2-bijdrage, voor bepaalde wagens, vanaf 1 juli 2023 zal stijgen op basis van een coëfficiënt. Ook de minimale CO2-bijdrage zal worden opgetrokken.

Vanaf 1 juli 2023 gekochte, gehuurde of geleasde bedrijfswagens

De CO2-bijdrage moet worden vermenigvuldigd met de volgende coëfficiënten:

Vanaf

Stijgingsfactor/coëfficiënt

01.07.2023

X 2,25

01.01.2025

X 2,75

01.01.2026

X 4,00

01.01.2027

X 5,50

Daarnaast zal ook de minimale CO2-bijdrage stijgen:

Vanaf

Minimale bijdrage (vóór indexering)

Vandaag

20,83 EUR (31,34 EUR na indexering)

01.01.2025

23,41 EUR

01.01.2026

25,99 EUR

01.01.2027

28,57 EUR

01.01.2028

31,15 EUR

Vóór 1 juli 2023 gekochte, gehuurde of geleasde bedrijfswagens

De CO2-bijdrage moet niet worden vermenigvuldigd met een coëfficiënt. De berekening van de bijdrage gebeurt aan de hand van de formule die in het eerste punt van deze infoflash is opgenomen.

Bron: wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, B.S. 03.12.2021

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.