Akkoord sociale partners (deels) goedgekeurd

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 02/05/2023 - 08:36
Laatste update: 02/05/2023 - 08:39

Het akkoord tussen de sociale partners dat werd afgesloten op 15 maart werd op vrijdag 28 april (grotendeels) goedgekeurd door de regering. De belangrijkste punten van het akkoord, zoals de bepalingen rond overuren, eindeloopbaan en SWT blijven behouden.

De regering schrapt echter enkele punten uit het akkoord waaronder een gevraagde verlenging van de verminderde Decava-bijdrage. De bepalingen uit het akkoord over een solidariteitsbijdrage op de aanvullende pensioenen worden uitgesteld tot de besprekingen over de geplande pensioenhervorming. Een ander punt over seizoensarbeid zou pas besproken worden bij de begrotingsopmaak. Op deze manier zou men de kostprijs van het akkoord verlagen van 174 miljoen euro naar 107 miljoen euro.

Het is momenteel onduidelijk wat het effect zal zijn op de verhoudingen tussen de sociale partners en de lopende onderhandelingen in de sectoren.

We houden u uiteraard verder op de hoogte.

Bron: pers

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.