AI & HR: een ethische en menselijke uitdaging

Auteur: Ruben Lombart (Director at HR Partners)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 12/05/2023 - 11:33
Laatste update: 12/05/2023 - 13:43

De digitale transformatie zal, door het gebruik van AI, gevolgen hebben voor alle activiteitensectoren, inclusief de arbeidswereld. Hoewel AI nieuwe banen kan scheppen, zou automatisering volgens Harvard tot wel 80% van onze banen kunnen bedreigen, vooral in het verzekeringswezen en de boekhoudsector.

Ook human resources ontsnappen niet aan deze ontwikkeling. Administratieve en transactionele taken zullen steeds meer door technologie worden ondersteund en uiteindelijk misschien volledig worden vervangen. Deze transformatie zal zich ook doorzetten in alle HR-functies, waaronder content creation, aanwerving, performance management en individuele coaching en welzijn.

De uitdagingen voor HR

HR staat voor belangrijke uitdagingen in verband met de organisatorische transformatie van de ondernemingen en het is van cruciaal belang dat zij zich nu al voorbereiden. Van deze uitdagingen zijn er twee die prioritair moeten worden aangepakt.

Ethiek & Aansprakelijkheid

Het gebruik van AI roept ethische en aansprakelijkheidsvraagstukken op, met name in geval van fouten of schade veroorzaakt door geautomatiseerde beslissingen. Daarom is het van cruciaal belang mechanismen op te zetten om de ethische kwesties in verband met het gebruik van AI aan te pakken. HR moet een duidelijk en transparant beleid ontwikkelen om het gebruik van AI te regelen, zowel binnen de onderneming als in de eigen HR-praktijk.

Bovendien moet HR bewust worden gemaakt van de risico's van vooroordelen en discriminatie die door AI in stand worden gehouden, met name bij aanwervings- en promotieprocessen. Om deze vooroordelen tegen te gaan, kan HR een sleutelrol spelen door ervoor te zorgen dat de AI-algoritmen en -modellen regelmatig worden geëvalueerd en gecorrigeerd op vooroordelen.

Ten slotte moet HR zeer voorzichtig zijn bij het gebruik van AI en ervoor zorgen dat de voordelen ervan op ethische en verantwoorde wijze worden benut, terwijl de risico's voor werknemers en de samenleving in het algemeen tot een minimum worden beperkt.

Opleiding en ontwikkeling: Inzetbaarheid

Humanresourcesafdelingen spelen een cruciale rol in digitale transformatie met behulp van AI. Zij kunnen vaststellen op welke gebieden automatisering het menselijk werk kan verbeteren en helpen deze veranderingen effectief door te voeren door de nodige tools en ondersteuning te bieden. Automatisering kan echter onrust veroorzaken bij werknemers die bang zijn om hun baan te verliezen of hun beroep volledig te zien veranderen. Het is daarom belangrijk om de nadruk te leggen op “inzetbaarheid” in plaats van op overmatige automatisering, door werknemers op te leiden en hen nieuwe vaardigheden te laten verwerven om zich zo aan te passen aan voortdurend veranderende technologieën.

In deze context is voor human resources een sleutelrol weggelegd bij het aanmoedigen van werknemers om hun vaardigheden te ontwikkelen, waaronder vaardigheden met betrekking tot wendbaarheid, digitaal bewustzijn en kritisch denken. HR moet de veerkracht bevorderen en er tegelijkertijd voor zorgen dat AI op ethische en verantwoorde wijze wordt gebruikt om menselijk werk te ondersteunen en te verbeteren in plaats van het volledig te vervangen. HR kan zo bijdragen aan een toekomst van werk waarin AI wordt gebruikt om de werknemerservaring te verbeteren en duurzame economische groei te stimuleren.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.