Vaderschaps- of geboorteverlof voor zelfstandigen

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 27/11/2023 - 15:36
Laatste update: 27/11/2023 - 15:45

Vaderschaps- of geboorteverlof voor zelfstandigen

Ben je zelfstandige en ben je net vader geworden? Proficiat! Je hebt recht op een uitkering als je je beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt na de geboorte van je kind.

Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • er moet een wettelijke afstamming ten opzichte van het kind zijn vastgesteld of, als dat niet het geval is, moet je onder bepaalde voorwaarden wettelijk of feitelijk samenwonen met de moeder van het kind.

     
  • je moet aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot met het maxistatuut.
  • je moet zelfstandige zijn geweest tijdens de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin het kind geboren wordt, tijdens het kwartaal waarin het kind geboren wordt en tijdens alle kwartalen waarin je je activiteit onderbreekt;
  • je moet in orde zijn met je socialezekerheidsbijdragen voor de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de geboorte (of een vrijstelling voor deze bijdragen hebben gekregen van het RSVZ).

Als je één of twee kwartalen voor de geboorte geen zelfstandige was, kan je recht hebben op vaderschaps- of geboorteverlof als je in die periode loontrekkende of ambtenaar was.

Wat is de duur van het vaderschaps- of geboorteverlof?

De maximale duur is 20 dagen voor geboortes vanaf 1 januari 2023.

Je kan het verlof in hele dagen (20 dagen) of halve dagen (40 halve dagen) opnemen, of door halve dagen en hele dagen af te wisselen.

Opgelet: het verlof moet binnen vier maanden na de geboorte worden opgenomen. 

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De vaderschaps- of geboorte-uitkering bedraagt 99,51 €* per hele dag of 49,76 €* per halve dag onderbreking. (*bedrag op 1 november 2023)

  • Indien je de uitkering voor maximum 8 volledige dagen of maximum 16 halve dagen aanvraagt, kun je eveneens, bovenop deze uitkering, de geboortehulp (bestaande uit een eenmalige premie van 135 euro) aanvragen. Dit is eigenlijk een vergoeding voor de aankoop van dienstencheques voor huishoudelijke hulp: schoonmaken, wassen en strijken, maaltijdbereiding ... 

Hoe dien ik mijn aanvraag in en binnen welke termijn?

Je moet je aanvraag indienen bij je sociale verzekeringsfonds uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin het kind geboren is.

Als je kind geboren is in de laatste maand van een kwartaal (bijvoorbeeld in maart, juni, september of december), heb je een bijkomende maand om je aanvraag in te dienen.

Opgelet: de aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in aanmerking genomen!

Gerelateerde artikels