Telewerken - rechten en plichten

Auteur: Partena Professional (HR expertise)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 19/09/2019 - 01:47
Laatste update: 03/02/2020 - 16:49

Telewerk is een specifieke werkvorm met tal van voordelen voor uzelf en uw medewerkers.

Het vermindert immers de woon-werk-verplaatsingstijd, waardoor er meer tijd vrijkomt voor uw medewerkers en ze productiever zijn. Ook biedt telewerk een betere werk-privébalans voor uw medewerkers.

Voor u aan telewerken begint in uw organisatie

Over het invoeren van telewerk in uw onderneming moet vooraf wel worden nagedacht. U heeft er alle belang bij om de rechten en plichten van u en uw medewerkers duidelijk vast te leggen. Zo blijft het een win-winsituatie voor beide partijen.

Rechten en verplichtingen inzake telewerk

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat uw medewerkers over de nodige apparatuur en ondersteuning beschikken om te telewerken:

  • een pc of laptop;
  • volledige of gedeeltelijke betaling van een internetverbinding;
  • enz.

Opgelet: Dit zijn extralegale voordelen. We adviseren u om contractueel een reeks elementen vast te leggen over uw recht van toezicht en controle.

Een overeenkomst voor telewerk sluiten

Heeft u beslist om telewerk in te voeren in uw onderneming? Leg uw beleid rond telewerken dan nauwkeurig vast in de individuele arbeidsovereenkomsten van uw medewerkers.

Wat moet u vermelden in de overeenkomst?

  • de verplichting van de werknemer om zorg te dragen voor de apparatuur die ter beschikking werd gesteld;
  • de regels voor het privégebruik van de ter beschikking gestelde apparatuur en het gebruik ervan door derden;
  • de afspraken rond defecten die het gevolg zijn van privégebruik of gebruik door derden;
  • uw recht op toegang tot de thuiswerkplek om hulp te bieden in geval van een storing of defect;
  • de afspraken rond werken bij technische storingen.

Heeft u nog vragen over telewerk? Of wenst u professioneel advies om optimaal gebruik te maken van telewerk in uw onderneming? Neem dan contact op met Partena Professional.

Gerelateerde artikels