De collectieve arbeidsovereenkomst

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 2min

De geldende rechten en plichten voor uw onderneming worden niet alleen bepaald in uw arbeidsreglement, maar ook in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao).

Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst:

  • is een akkoord tussen een of meer werknemersorganisaties en een of meer werkgeversorganisaties of werkgevers
  • bepaalt de individuele en collectieve betrekkingen tussen werkgevers en werknemers, alsook de rechten en plichten van beide partijen
  • is een rechtsbron in het arbeidsrecht (volwaardig juridisch statuut sinds de afkondiging van de wet van 5 december 1968)

Soorten cao's

Afhankelijk van het niveau waarop ze worden afgesloten, zijn er drie soorten collectieve arbeidsovereenkomsten:

  • intersectorale cao’s: gesloten in de Nationale Arbeidsraad en van toepassing op alle bedrijfstakken in heel het land
  • sectorale cao’s: gesloten in een paritair comité, gevormd door werkgevers- en werknemersorganisaties, en van toepassing op een specifieke bedrijfstak
  • bedrijfs-cao’s: gesloten tussen de werknemersorganisatie en een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties (buiten paritair orgaan), en van toepassing op specifieke bedrijven

Bent u gebonden door een cao?

U bent gebonden door een collectieve arbeidsovereenkomst als u:

  • er zelf een opstelt
  • bent aangesloten bij een organisatie die er een opstelt
  • lid wordt van een dergelijke organisatie
  • behoort tot het toepassingsgebied van een algemeen bindend verklaarde cao

Als u gebonden bent door een cao, zijn de rechten en plichten die daaruit voortvloeien van toepassing op ál uw werknemers – of ze nu zijn aangesloten bij een ondertekenende vakbond of niet.

Wenst u meer informatie over collectieve arbeidsovereenkomsten? Wil u weten of u gebonden bent door een cao? Contacteer ons.

 

Gerelateerde artikels