Het paritaire comité

Auteur: Partena Professional (Legal expertise)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 05/11/2018 - 20:21
Laatste update: 30/08/2023 - 16:53

Je paritair comité: de basis van je sectorale informatie

Wat ook je bedrijfssector is, je valt verplicht onder het bevoegdheidsgebied van een of meer paritaire (sub)comités.

Consulteer alle beschikbare paritaire comités op MyPartena

Wat zijn paritaire comités?

Paritaire comités zijn organen die zijn opgericht voor elke bedrijfstak. Een paritair comité is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. 

Paritaire comités groeperen bedrijven met gelijkaardige activiteiten. Ze:

  • bepalen de arbeidsvoorwaarden en de verloning van de betrokken sector, om zo bij te dragen tot het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten
  • voorkomen of leggen sociale conflicten bij tussen werkgevers en werknemers
  • adviseren de regering, de Nationale Arbeidsraad, …

Tot welk paritair comité behoort je onderneming?

Op 1 januari 2014 bestonden er 101 paritaire comités en 72 paritaire subcomités. Om te weten tot welk(e) paritair(e) comité(s) je behoort, houd je rekening met je bedrijfsactiviteiten, en met de functies van je werknemers. Je valt mogelijks onder meerdere paritaire comités. Stel je zowel arbeiders als bedienden tewerk? Dan behoor je doorgaans tot twee verschillende paritaire comités.

Consulteer alle beschikbare paritaire comités op MyPartena

 

Gerelateerde artikels