Bedrijven vinden inclusie belangrijk, maar missen vaak strategie

Auteur: Partena Professional (HR Service Provider)
Leestijd: 3min

71 procent van de Belgische bedrijven hecht veel belang aan gelijkheid, inclusie en diversiteit op de werkvloer. ‘Toch staat een concrete strategie bij veel ondernemingen nog niet op punt’, zegt Dorien Roes van Workday.

Uit een recent onderzoek in opdracht van HR-tech specialist Workday bij meer dan 100 Belgische HR-professionals en bedrijfsleiders blijkt dat de meeste bedrijven ED&I (equality, diversity & inclusion) wel degelijk op de agenda hebben staan. De rondvraag kaderde in een grootschalig onderzoek in veertien Europese landen bij 2.217 respondenten.

‘71 procent van de Belgische bedrijven zet hier bewust op in’, zegt Dorien Roes, country manager Belux bij Workday. ‘Ze doen dat onder meer om het welzijn en de betrokkenheid van hun werknemers te verhogen.’

Om dat te kaderen: 71 procent is een stuk meer dan in Nederland, waar 60 procent van de werkgevers bewust inzet op ED&I. Maar minder dan in Duitsland en Frankrijk waar dat percentage rond de 80 procent ligt.

Organisaties die gelijkheid, inclusie en diversiteit strategisch aanpakken, hebben een voordeel. ‘Het optimaal benutten van een divers werknemersbestand kan leiden tot meer creativiteit, innovatie en tot meer winstgevende bedrijven’, beklemtoont Roes.

Ruimte voor verbetering

Toch blijkt uit het onderzoek dat bedrijven nog veel werk voor de boeg hebben. Amper een vierde van de respondenten meent dat diversiteit in de eigen organisatie naar waarde wordt geschat.

19 procent meent zelfs dat diversiteit wordt gebagatelliseerd, en dat de nadruk ligt op “gelijkenissen” en niet op de erkenning van verschillen. ‘Eenzelfde aantal bevraagden geeft aan dat diversiteit gezien wordt als polariserend en als een bron van conflict tussen meningen’, vertelt Roes.

Bijna vier op de tien (38%) bedrijven zeggen dat ze geen concrete diversiteitsstrategie hebben of stappen hebben ondernomen om die uit te werken.

‘Het is duidelijk dat bedrijfsleiders de aanvaarding van een ED&I-strategie niet op eigen houtje kunnen versnellen’, merkt Roes op. ‘Ze rekenen daarvoor vooral op het engagement van de medewerkers (34%) en op meer investeringen en personeel (28%). Een “inclusion officer” in dienst nemen, die de ED&I-strategie stroomlijnt en ondersteunt, kan een deel van de oplossing zijn.’

Budget en technologie

Goed nieuws is dat meer dan driekwart (78%) van de bedrijven in België een budget voorziet voor ED&I-initiatieven, en dat 28 procent dat budget volgend jaar wil verhogen. Ondernemingen investeren daarmee in interne bewustmakingscampagnes, trainingen, teambuildings en presentaties door gastsprekers.

Ook technologie speelt in dit verhaal een belangrijke rol. 93 procent van de Belgische bevraagden bevestigt dat ze enquête- en talentmanagement-tools inzetten om hun inspanningen op ED&I-vlak te ondersteunen. ‘Meten en slim omgaan met personeelsdata is onmisbaar om doelgericht te werken’, besluit Roes.

Gerelateerde artikels