Aanvullende verzekeringen voor zelfstandigen

Auteur: Partena Professional (HR expertise)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 05/11/2018 - 19:13
Laatste update: 31/08/2023 - 14:50

Wil je je optimaal indekken tegen risico’s? Ontdek de voordelige formules waarvoor je in aanmerking komt!

Verzekering gewaarborgd inkomen

Een zelfstandige die arbeidsongeschikt is, valt meteen zonder inkomsten. Gelukkig is er een oplossing: de verzekering gewaarborgd inkomen. Met deze aanvullende verzekering voor zelfstandigen:

  • betaal je een premie die 100 procent aftrekbaar is
  • geniet je, in geval van arbeidsongeschiktheid, een vervangingsinkomen conform je levensstandaard

Klik hier voor meer informatie over de aanvullende verzekering voor zelfstandigen ‘gewaarborgd inkomen’.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Veroorzaak je als bedrijfsleider of zelfstandige fysieke of materiële schade aan derden? Dan loop je het risico om aansprakelijk te worden gesteld. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje. We raden je dan ook aan om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating af te sluiten. Deze aanvullende verzekering voor zelfstandigen dekt álle veroorzaakte schade.

Arbeidsongevallenverzekering

Zodra je personeel aanwerft, ben je verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Deze aanvullende verzekering voor zelfstandigen dekt alle arbeidsongevallen van je arbeiders en bedienden. Zowel tijdens de uitoefening van hun job, als op de weg van en naar het werk.

Meer weten? Partena Compass vertelt het je.

Hospitalisatieverzekering

Als zelfstandige heb je minder rechten op het vlak van gezondheidszorg. Wil je tóch de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname of grote tandheelkundige zorg vermijden, voor jezelf en je familie? Het onafhankelijk ziekenfonds Partena stelt je twee aanvullende verzekeringen voor zelfstandigen voor:

Andere vragen over je aanvullende verzekeringen voor zelfstandigen? Meteen een verzekering afsluiten? Contacteer Partena Compass.

Gerelateerde artikels