Voordeel van alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoten 2013 zijn gekend

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Wanneer een bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld aan werknemers of bedrijfsleiders ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hun hoofde wanneer deze wagen mag worden gebruikt voor privédoeleinden. Eén van de elementen om het belastbaar voordeel van inkomstenjaar 2013 correct te berekenen ontbrak echter nog, namelijk de referentie-CO2-uitstoten.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig aan een werknemer of een bedrijfsleider berekend volgens de volgende formule:

(Cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-percentage

Meer uitleg omtrent deze forfaitaire berekeningswijze vindt u terug in onze infoflash van 4 juni 2012.

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. Voor het jaar 2012 bedroeg deze referentie-CO2-uitstoot:

  • 115 g/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor;
  • 95 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5 % voor de voormelde referentie-CO2-uitstoten. Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger/lager ligt van de referentie-CO2-uitstoot, wordt het basispercentage met 0,1 % per CO2-gram vermeerderd/verminderd. Het CO2-percentage moet minimum 4 % bedragen. Het maximum CO2-percentage is 18 %.

Elk jaar zal via een koninklijk besluit de referentie-CO2-uitstoten voor het betrokken jaar worden vastgelegd.  Deze referentie-CO2-uitstoten worden bepaald in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011. Voor het inkomstenjaar 2013 betekent dit concreet dat de gemiddelde CO2-uitstoot van 2012 wordt vergeleken met de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011.

De referentie-CO2-uitstoten voor 2013 zijn (eindelijk) verschenen in het Belgisch Staatsblad en bevestigen hetgeen reeds eerder door het kabinet van de Minister van Financiën werd meegedeeld (zie ook onze infoflash van 18 maart 2013):

  • de referentie-CO2-uitstoot voor dieselwagens wijzigt niet. De referentie-CO2-uitstoot bedraagt 95 g/km;
  • de referentie-CO2-uitstoot voor wagens met een benzine-, lpg- of aardgasmotor stijgt van 115 g/km naar 116 g/km.  Dit wil zeggen dat werknemers en bedrijfsleiders die een bedrijfswagen met benzine-, lpg- of aardgasmotor ter beschikking kregen, hun belastbaar voordeel zullen zien dalen aangezien het CO2-percentage daalt.

Voorbeeld:

De werknemer beschikt over een bedrijfswagen met een benzinemotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 120 g/km.

 De referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens met een benzinemotor bedraagt 116 g/km voor 2013. Het CO2-percentage bedraagt 5,9 % ( = 5,5 % + [(120 – 116) x 0,1] %).

Het Koninklijk Besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Op vlak van de bedrijfsvoorheffing treedt het besluit slechts in werking op 1 april 2013. Dit wil zeggen dat de bedrijfsvoorheffing voor de eerste drie maanden van 2013 niet mag gewijzigd worden. Op de fiscale fiche moet daarentegen een belastbaar voordeel verschijnen dat rekening houdt met de nieuwe referentie-CO2-uitstoot (voor wagens met een benzine-, lpg- of aardgasmotor) vanaf 1 januari 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 3 april 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard, B.S. 8 april 2013.

Auteur: Peggy Criel

08/04/2013