Vlaams Gewest – Stopzetting van de doelgroepvermindering herstructurering

Auteur: Els Poelman
Datum:

Deze doelgroepvermindering is bestemd voor nieuwe werkgevers van werkzoekenden die hun vorige job verloren ingevolge herstructurering, sluiting of faillissement. In het Vlaams Gewest stopt de instroom op 1 januari 2017, en komen lopende verminderingen in een overgangsregeling.

Voor welke werknemers?

De stopzetting van de doelgroepvermindering heeft impact voor alle werknemers die afhangen van een vestigingseenheid:

  • geregistreerd bij de Kruispuntbank voor ondernemingen
  • en gevestigd in het Vlaams Gewest.

De koppeling van een werknemer aan een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest blijkt uit de dmfa.

Situatie vanaf 1 januari 2017

Voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017 kan de doelgroepvermindering herstructurering niet meer ingaan.

Aanwervingen tot 31 december 2016 openen het recht op de vermindering voor de rechtgevende periode, maar uiterlijk tot 31 december 2018 (overgangsregeling).

De vermindering werknemer blijft behouden

De doelgroepvermindering voor de werkgever heeft een pendant bij de werknemer.

Werknemers getroffen door een herstructurering, sluiting of faillissement hebben bij de nieuwe werkgever tijdelijk recht op een vermindering van hun persoonlijke bijdrage (13,07%), mits hun loon een bepaald maximum niet overschrijdt.

De vermindering van de werknemer blijft een federale bevoegdheid.  Ze blijft toepasbaar voor alle rechthebbende werknemers, ongeacht de regio van hun tewerkstelling. 

Verminderingskaart herstructurering

Beide voordelen (vermindering werkgever en werknemer) werden voorheen geattesteerd in éénzelfde verminderingskaart herstructurering.

Nu de vermindering werkgever regionaal is en de vermindering werknemer federaal, zijn er twee afzonderlijke verminderingskaarten:

  • de vermindering voor de werkgever wordt geattesteerd door de instelling bevoegd voor de regio van de laatste tewerkstellingsplaats: FOREM indien Waals Gewest, Actiris indien Brussels Hoofdstedelijk Gewest en RVA indien Vlaams Gewest of Duitstalige Gemeenschap
  • de vermindering voor de werknemer wordt voor alle regio’s geattesteerd door de RVA

Bronnen: Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse Doelgroepenbeleid, B.S. 4 april 2016; Ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse Doelgroepenbeleid, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Auteur: Els Poelman

13/06/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.