Verplichte test buitenlandse werknemers

Auteur: Jonas Verplanken (Legal expert)
Datum:

Vanaf 21 december 2020 geldt er een nieuwe verplichting voor werkgevers in de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleesverwerking die tijdelijk een beroep doen op een werknemer of zelfstandige die in het buitenland verblijft of woont. Als deze werknemers of zelfstandigen terugkomen uit een rode zone mogen ze enkel tewerkgesteld worden als ze een negatief testresultaat kunnen voorleggen.

Deze verplichting komt bovenop de bestaande verplichtingen inzake registratie van buitenlandse werknemers, die reeds werden besproken in een vorige infoflash.

Voor wie ?

De in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige moet het bewijs leveren van een negatief resultaat van een test die ten vroegste 48 uur voor aankomst op het Belgische grondgebied wordt uitgevoerd wanneer hij naar België reist vanuit een rode zone.

Werkgevers in de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleesverwerking dienen na te gaan of hun werknemers een negatief testresultaat kunnen voorleggen in dit geval.

Bij gebrek aan een negatief resultaat kan de werkgever of gebruiker geen beroep doen op de werknemer of zelfstandige om in Belgiė te werken en moet deze laatste zichzelf in quarantaine plaatsen totdat een negatief resultaat kan worden meegedeeld.

Natuurlijke personen die iemand inschakelen voor werkzaamheden met een persoonlijk doel zijn van deze verplichting uitgesloten.

Het negatieve testresultaat moet worden toegevoegd aan het register dat deze werkgevers moeten bijhouden voor buitenlandse werknemers. Meer info over dit register kan u terugvinden in onze vorige infoflash.

Deze maatregelen treden in werking vanaf 21 december 2020.

Meer informatie

Bron : Ministerieel besluit van 19 december 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 20 december 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.