Coronavirus: registratie buitenlandse werknemers

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Datum:

Werkgevers in de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleesverwerking die tijdelijk een beroep doen op een werknemer of zelfstandige die in het buitenland verblijft of woont, moeten vanaf 24 augustus 2020 een aantal gegevens inzamelen en bijhouden.

De werkgever neemt de gegevens op in een lijst. Die lijst houdt hij ter beschikking van de diensten die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het virus of er op toezien of de opgelegde maatregelen worden nageleefd.

Voor wie ?

De verplichting geldt voor werkgevers en anderen (bijvoorbeeld zelfstandigen, personen met een vrij beroep) die rechtstreeks of via onderaanneming een beroep doen op de diensten van werknemers of zelfstandigen. De regel is van toepassing op de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleesverwerking.

Natuurlijke personen die iemand inschakelen voor werkzaamheden met een persoonlijk doel zijn van deze verplichting uitgesloten (bv. Installatie of onderhoud van een airco).

De verplichting tot registratie is eveneens niet van toepassing op de tewerkstelling van grensarbeiders en geldt evenmin wanneer het verblijf van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in België minder dan 48 uur duurt.

Welke gegevens?

De gegevens die een werkgever moet bijhouden, zijn de volgende:

 • identificatiegegevens
  • naam en voornamen
  • geboortedatum
  • rijksregisternummer of bis-nummer
  • verblijfplaats tijdens de werkzaamheden
 • telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd
 • eventueel, indien van toepassing: de personen waarmee de werknemer of zelfstandige samenwerkt

De werkgever moet de geactualiseerde lijst bijhouden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de 14de kalenderdag na het einde ervan. Deze gegevens mogen alleen worden gebruikt in de strijd tegen COVID-19, zoals voor het opsporen en onderzoeken van clusters op hetzelfde adres. Na deze periode moeten ze worden vernietigd.

Deze verplichting doet geen afbreuk aan de bestaande verplichting voor verblijf in België: Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. De betrokken werkgevers dienen er op toe te zien dat dit formulier wordt ingevuld vóór de aanvang van de werkzaamheden.

 

Bron : Ministerieel besluit van 22 augustus 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 22 augustus 2020.

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.