Vermindering met 1/10 in het kader van ouderschapsverlof: officieel nu!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Deze maatregel werd in de zomer aangekondigd en is nu verschenen in het Belgisch Staatsblad: voortaan kan ouderschapsverlof ook onder de vorm van een vermindering van de prestaties met 1/10 worden genomen.

Maar ook al treedt dit recht in werking op 6 oktober 2018, het zal nog niet effectief kunnen worden toegepast. Het Koninklijk Besluit dat de uitoefeningsmodaliteiten voor het recht op ouderschapsverlof verduidelijkt, moet immers nog worden aangepast. We mogen er wel van uitgaan dat de uitoefening van het recht op de vermindering van de prestaties met 1/10 zal afhangen van het akkoord van de werkgever.

We brengen u zeker op de hoogte wanneer de verwachte aanpassingen in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd.

Bron: wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft, BS 26 september 2018.