‘Valse’ hybride bedrijfswagens: eigenschappen overeenstemmend voertuig vastgelegd

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Met het vastleggen van de eigenschappen van een overeenstemmend voertuig, is een laatste stap gezet om het belastbaar voordeel van de ‘valse’ hybride bedrijfswagens te berekenen vanaf 1 januari 2020.

Wat wijzigt er nu ook alweer?

Vanaf 1 januari 2020 is de in aanmerking te nemen CO2-uitstoot voor de berekening van het belastbaar voordeel van een ‘valse’ hybride bedrijfswagen aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018 gelijk aan:

  • ofwel; de CO2-uitstoot van het overeenstemmende voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof (de niet-hybride versie van het voertuig);
  • ofwel; indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat, de uitstootwaarde van de ‘valse’ hybride bedrijfswagen vermenigvuldigd met 2,5.

Door deze wijziging zal het belastbaar voordeel van de betrokken ‘valse’ hybride bedrijfswagens stijgen vanaf 1 januari 2020.

Voor meer details over het begrip ‘valse’ hybride bedrijfswagen en de wijziging van de berekening van het belastbaar voordeel verwijzen we naar onze infoflash van 17 juli 2019.   

Overeenstemmend voertuig

Het koninklijk besluit van 5 september 2019 legt de eigenschappen vast van het overeenstemmende voertuig. De technische gegevens vermeld op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig (hierna COC) gelden hierbij als uitgangspunt.

Een overeenstemmend voertuig moet ten opzichte van de ‘valse’ hybride bedrijfswagen:

  • uitgerust zijn met een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof als het ‘valse’ hybride voertuig (COC, rubriek nr. 26);
  • van hetzelfde merk zijn (COC, rubriek nr. 0.1);
  • van hetzelfde model zijn (COC, rubriek nr. 0.2.1);
  • hetzelfde koetswerk hebben (COC, rubriek nr. 38).

Tot slot moet de verhouding tussen zijn vermogen en het vermogen van de ‘valse’ hybride bedrijfswagen, beiden uitgedrukt in kW (COC, rubriek nr. 27.1), het dichtste bij 1 liggen, op voorwaarde dat dit resultaat tussen 0,75 en 1,25 ligt.

Lijst met overeenstemmende voertuigen

Autofabrikanten of auto-invoerders worden verplicht om bij de marktintroductie van een ‘valse’ hybride wagen te bepalen of er een overeenstemmend voertuig bestaat en moeten deze informatie meedelen aan de FOD Financiën. De lijst met de ‘valse’ hybride wagens en hun overeenstemmende voertuigen zal worden bekendgemaakt op de website van de FOD Financiën.

Voor de ‘valse’ hybride voertuigen die vóór 1 januari 2020 op de markt werden gebracht, moeten de autofabrikanten of auto-invoerders uiterlijk op 20 april 2020 de informatie over de overeenstemmende voertuigen meedelen aan de FOD Financiën.  

Wat moet u doen?

Stelt u ‘valse’ hybride bedrijfswagens ter beschikking van werknemers of bedrijfsleiders, dan moet u nagaan of er al dan niet een zogenaamd overeenstemmend voertuig bestaat. Is dat het geval, dient u de CO2-waarde van dit voertuig op te zoeken. Laat u hiervoor bijstaan door uw leasingmaatschappij of garagist. Eens beschikbaar zult u ook de lijst van de ‘valse’ hybride wagens en hun overeenstemmende voertuigen kunnen raadplegen op de website van de FOD Financiën. Het is nog niet gekend wanneer de FOD Financiën deze lijst zal publiceren.

Klant bij Partena Professional? Dan zult u gecontacteerd worden om de nodige informatie over de ‘valse’ hybrides in uw wagenpark en overeenstemmende voertuigen (indien deze bestaan) mee te delen aan uw Payroll Consultant. Zo kan Partena Professional met de correcte gegevens het belastbaar voordeel van deze ‘valse’ hybride bedrijfswagens berekenen.

Bronnen: Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, B.S. 29 december 2017; Wet van 2 mei 2019 houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I., B.S. 15 mei 2019; Circulaire 2019/C/56 over de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde ‘valse hybride’, Koninklijk besluit van 5 september 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het overeenstemmend voertuig, B.S. 17 september 2019.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.